İstek Market - 176. Sk. 11-1

4.6/5 based on 8 reviews

Contact İstek Market

Address :

176. Sk. 11-1, 54200 Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi/Erenler/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 54200
Categories :

176. Sk. 11-1, 54200 Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi/Erenler/Sakarya, Turkey
b
burak koç on Google

Müşteriye karşı ilgi alaka perfect
Customer care is perfect
a
abdullah kaya coşkun on Google

Kaliteli hizmet
Quality service
B
Batuhan Avcı on Google

Abiler çok iyiler eğlenceli ve yardımsever
Big brothers are very good, fun and helpful
N
Necmettin Okcular on Google

Harika alo diyon anında kapıya teslim aradınız her şey var harika hizmet on numara
Great hello, instant delivery to the door, you have everything, great service, number one
G
G SM on Google

Evlere ücretsiz ve hızlı teslimat yapan muhitimizin yegâne bakkalı, işletmecilikleri de çok iyi
Our neighborhood is the only grocery store that provides free and fast delivery to the houses.
Ç
Çetin YILMAZLAR on Google

Güleryüzlü samimi bir işletme. Evlere servis yapması süper. Hayırlı işler
A friendly business. Home service is great. good deeds
F
Fatih Ari on Google

Güler yüzlü hizmet, ürün çeşitliliği ve isteyin getirelim sloganına tam uyumla harika bir esnaflık örneği.
A great example of craftsmanship with full compliance with the motto of friendly service, product variety and ask.
E
Erdem TOZAN on Google

Güzel hizmet kaliteli ürün
Nice service quality product

Write some of your reviews for the company İstek Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *