Şenol Oto Emlak

5/5 based on 8 reviews

Contact Şenol Oto Emlak

Address :

Vali Recep Yazıcıoğlu Cd. no 5 D:kat 2, 60500 Erbaa/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://senol-oto-emlak.business.site/
Categories :
City : Erbaa/Tokat

Vali Recep Yazıcıoğlu Cd. no 5 D:kat 2, 60500 Erbaa/Tokat, Turkey
Ş
Şevki Şenol on Google

her şeyden önemlisi samimi yaklaşımınızdan dolayı sizlere teşekkür etmek isterim Herkese tavsiye ederim
Most importantly, I would like to thank you for your sincere approach. I recommend it to everyone.
T
Tuncay Yıldırım on Google

Guvenilir durust bir arkadas kesinlikle herkese oneririm ve keske herkes bu arkadas kadar net ve seffaf olsa
A reliable honest friend I would definitely recommend to everyone and I wish everyone was as clear and transparent as this friend
M
Mustafa Bay on Google

Kalite ve güvenin tek adresi herşey için çok teşekkürler...
The only address for quality and trust, thank you very much for everything...
E
Ergin Yıldız on Google

İşini hakkıyla yapan nadir esnaflarımızdan ilginize ve alakanıza çok teşekkürederim. Güvenle tavsiye ederim
I would like to thank you very much for your interest and concern from one of our rare tradesmen who do their job properly. I recommend with confidence
S
Sule Koca on Google

Gayet güvenilir samimi ve ilgili satıcı ile bir araya getirip pazarlık yaptırıyor tavsiye ederim
I recommend it to meet with a very reliable, sincere and interested seller and negotiate.
M
Murat Baş on Google

İşlerinde profesyonel, gayet nezih ve dürüst bir firma. Herkese tavsiye ediyorum.
It is a professional, decent and honest company. I recommend it to everyone.
g
gamze taşkan on Google

profesyonellik, dürüstlük ve güler yüzün bir araya geldiği bir müessese. Ben hizmetlerinden çok memnun kalmıştım. Tavsiye ederim ??
an institution where professionalism, honesty and smiling face come together. I was very satisfied with their services. I recommend ??
A
Ahmet BOLAT on Google

Uzun zamandır unutulan güvenilir Esnaflığı tekrar bizlere hatırlattığı için teşekkür eder, bütün herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
Thank you for reminding us of the reliable Craftsmanship that has been forgotten for a long time, and I recommend it to everyone with peace of mind.

Write some of your reviews for the company Şenol Oto Emlak

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *