Suluova Konfor Koltuk Döşeme

5/5 based on 7 reviews

Suluova Konfor Koltuk Döşeme - Koltuk-Kanepe-Oturma Gurubu-Çekyat-Sandalye-Baza Tamir Ve Döşeme - Suluovakonforkoltukdoseme.business.site

Konfor Koltuk Döşeme olarak Suluova Yeni Mahallede hizmete hizmet vermeye başladık. Koltuk, Kanepe, Baza, Sandalye tamiri, Köşe Takımı, Kumaş ve makas değişimi gibi işlemlerimizle hizmetinizdeyiz..

Contact Suluova Konfor Koltuk Döşeme

Address :

Kır Cd. No:3/1-8, 05500 Suluova/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98998
Website : https://suluovakonforkoltukdoseme.business.site/
Categories :
City : Suluova/Amasya

Kır Cd. No:3/1-8, 05500 Suluova/Amasya, Turkey
İ
İsmail Kurnaz on Google

M
Muhammed Kurnaz on Google

G
Gülşen Kurnaz on Google

R
Ramazan Kurnaz on Google

İ
İsmail Kurnaz on Google

M
Mehmet Yalman on Google

Ustanın ellerine sağlık kanepelerin makas ve süngerlerini tamir etti
Thanks to the master, he repaired the scissors and sponges of the sofas
F
Ferdi Gedir on Google

Elinize sağlık güzel işçilik eski kanepelerinizi güvenle getirebilirsiniz tavsiye ederim
Good health, good workmanship, you can safely bring your old sofas, I recommend

Write some of your reviews for the company Suluova Konfor Koltuk Döşeme

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *