SAKVA (Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı)

3.6/5 based on 8 reviews

Contact SAKVA (Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı)

Address :

Karaağaç Cd. No:8, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Karaağaç Cd. No:8, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
E
Emre ÇETİNBAŞ on Google

E
Emrah Altun on Google

g
gamze sepetcioglu on Google

N
Naci İris on Google

Mükemmel bir sosyal çalışma
A perfect social work
S
Suna Özgür on Google

Allah rizasi icin ulasin bana
Reach me for the sake of god
V
Vildan Bayrak on Google

Birileri bize yardim etsin zordayiz
We've got to help us Somebody ZOrder
A
Ali Muhammet Gül on Google

Merhaba iyi günler dilerim bana sizin ihtiyaç asisahiplerine yardım ettiğinizi soylediler bende madur bir durumdayım. Allah rızası için yardımcısı olursanız sevinirim. Allaha emanet olun
Hello, I wish you a good day, they told me that you helped those who need help. I would be glad if you help me for the sake of Allah. may God be with you
م
محمود طه on Google

tamamiyle malesef kalitesiz bir yer. bir vakıfta yalan olmaz, yalan olan yerde sevgi, iyilik ve Allah c.c. olmaz. İnsanların dini ve Allah sevgisi, yardımseverliği kesinlikle kullanılmamalı. söz verilip söz tutulmayan bir yer, bizzat dernek yöneticileri başkanı ve başkan yardımcısı söz verip sözünde durmadılar. Emeğinin karşılığını vericez diyip verilmeyen bir yer sonuçta bizler de evimizin nafakası için çalışıyoruz. Gönüllülük adı altında insanların emekleri zayi ediliyor. Rabbim sizleri ıslah etsin. Hakkımızı helâl etmiyoruz.
unfortunate place. in a foundation will not lie, where love, goodness and Allah c.c. No way. People's religion and love of God, charity should not be used. promised a place, promised, chairman and vice president of the association managers promised not stop. We are working for the support of our home. Under the name of volunteerism, people's labor is lost. May my Lord correct you. We don't do our right.

Write some of your reviews for the company SAKVA (Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *