Prestij Fidancilik - Prestij Fidancilik

4.2/5 based on 8 reviews

Fidancılık yanısıra Peyzaj ve Çevre Düzenlemeleri konularında da hizmet veren Prestij Fidancılık bu kapsam dâhilinde; projelendirme, yapısal peyzaj, bitkisel peyzaj ve sulama sistemleri alanlarında da uygulama tecrübesine sahiptir.

Yetiştirme sahalarımızda altyapı ve drenaj sistemi kurulmuş olup sulama ve gübreleme işlemleri otomatik olarak yürütülmektedir.

Contact Prestij Fidancilik

Address :

54055 Serdivan/Sakarya (Adapazari), Turkey

Phone : 📞 +9777
Postal code : 54055
Website : http://www.prestijfidan.com/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya (Adapazari)

54055 Serdivan/Sakarya (Adapazari), Turkey
B
Brawl Bra on Google

Y
Yener Gürden on Google

Z
Zafer on Google

i
isa saglam on Google

S
SARIKARA on Google

İlgili ve sabırlar. Tavsiye ederim.
Relevant and patience. I advise.
V
Veysel Çapun on Google

Mühendis kontrollü üretim ve pazarlama.
Engineer-controlled production and marketing.
S
Serdar Ozdemir on Google

Aradığınız hertürlü süs bitkisini bulabileceğiniz bir yer.
A place where you can find all kinds of ornamental plants you are looking for.
B
Bozada servis Tecnical service on Google

Botanik bahce duzenleme icin aradiginiz cesitleri bulabilirsiniz?
You can find the kinds you are looking for for botanical garden arrangement?

Write some of your reviews for the company Prestij Fidancilik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *