Petrol Ofisi

4/5 based on 4 reviews

About Petrol Ofisi

Farklılaştırılmış ürünler ile ilgili açıklama

Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği Standartları’na ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.

Contact Petrol Ofisi

Address :

Alpaslan Türkeş Cd. No:5/F, 05200 Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +988
Website : https://www.petrolofisi.com.tr/
Categories :
City : Merkez/Amasya

Alpaslan Türkeş Cd. No:5/F, 05200 Merkez/Amasya, Turkey
C
Captain Price on Google

D
Düştük Yollara on Google

A
Alihan ULUSOY on Google

A
AHMET AYDIN on Google

Dün akşam üzeri yakıt aldım.10 numara bir benzin istasyonu.Her müşteriye hoş geldiniz iyi bayramlar deyip hemen arabanın camlarını kontrol ediyorlar tozu hemen siliyorlar Positive kart olup olmadığını sorup kartın ayrıcalıklarını her müşteriye ifade ediyorlar. Bundan sonra Amasya bölgesindeki tek adresim PO olacak.Teşekkürler değerli PO çalışanları... 16 ZZ ...
I bought fuel yesterday evening. It's a number 10 gas station. They say welcome to every customer, happy holidays and check the car windows right away, they wipe the dust right away. They ask if there is a positive card and express the privileges of the card to each customer. From now on, PO will be my only address in Amasya region. Thank you dear PO employees... 16 ZZ...

Write some of your reviews for the company Petrol Ofisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *