Özmar Avm

3.6/5 based on 8 reviews

Karasu Özmar Market - Karasuozmar.com

Karasu Özmar Market, online alışveriş, online sipariş, kapıya teslim.

Karasu Özmar Market - Karasuozmar.com

Emin misiniz? (Not: Bununla ilgili tüm bilgiler de silinecektir.)

Contact Özmar Avm


363. Sk. No:363, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
u
utku cirak on Google

o kartımdan fazla çektiğiniz 50 tl haram zıkkım olsun fiyatların pahalı olması yetmezmiş gibi dolandırılıyoruz bi de !
If you have withdrawn more than 50 TL from my card, we are being defrauded as if the prices are expensive!
B
Bertuğ Uçan on Google

Los Angeles'tan TL yi dolara çevirip alışveriş yapsan daha uyguna gelir. Dolandırıcılık resmen. Böyle simsarlara denetim gelmeli.
It would be more appropriate if you convert TL to dollars and shop from Los Angeles. Fraud officially. Such brokers must come under control.
r
rtui8 guueg on Google

hizmet çok iyi, ürün çeşitliliği çok mağma temizjiaacasi ben çok memnun kaldım. yapılan yorumlar bana saçma geldi. gönül rahatligiyla alışveriş yapabilirsiniz.
The service is very good, the product variety is very magma Temizjiaacasi I am very satisfied. the comments made seem absurd to me. You can shop with peace of mind.
M
Muzaffer Kendirici on Google

Sabaha kadar açık. Aradığım herşeyi buluyorum. Çalışan personeller Güler yüzlü, alkol çeşiti iddia ediyorum Marmara bölgesinde tek. Böyle devam....
Open until morning. I find everything I'm looking for. Employee staff are friendly, I claim a variety of alcohol, unique in the Marmara region. Keep going like this....
M
Meriç Erçel on Google

karasuya 3 geceliğine tatile geldik, alkol için başvuracağımız tek yer burası oldu. degşet bir çelitlilik var. diğer yorumlar bildiğiniz sahte hesaplardan yapılma. müşteriyle de çok güzel ilgileniyorlar. teşekkürler Özmar
We came to Karasu for 3 nights on holiday, this was the only place we could apply for alcohol. There is a lot of contradiction. other comments are made from fake accounts you know. They also take good care of the customer. thanks Özmar
R
RedKene on Google

Pahalı harbiden pahalı. Alkol bide normalde olandan daha pahalı. Diğerlerini siz düşünün. 2 lira olan bir ürün burda min 8.9 lira. Cevap yazmış firma. Gitmeyen bilemez. Nerde indirim var biz niye göremedik? Yazın geldim amstrdam bira 17 TL di normal tekel fiyatı. Sizde 19 TL ye satiyordunuz. Dolapta peynir ürünleri normal fiyat bandı 6.7 TL olan süzme peynir sizde 12 tlydi. Çikolata reyonunda normal fiyatı 2 TL olan ürünler sizde 4.5 TL civarıydı. Bırakın duzenbazligi
Expensive, really expensive. Alcohol is more expensive than a bidet. You consider the others. A 2 lira product here is 8.9 liras. The firm replied. He who does not go cannot know. Where is there a discount? Why couldn't we see it? Amstrdam beer was 17 TL, normal monopoly price. You were selling it for 19 TL. The normal price band for cheese products in the fridge was 6.7 TL, and you got 12 TL. In the chocolate section, the products with a normal price of 2 TL were around 4.5 TL. Let the regularity
A
ALPER GÜMÜŞ on Google

Çeşitlilik çok fazla,kaliteli ve marka ürün satılıyor. sabaha kadar açık olması büyük avantaj. Emirhan kardeşim sağolsun çok ilgilendi. Yeni daire aldık 32 evlerde artık yeni müşterileri benim :) Yapılan yorumları görünce biraz tereddüt ettim ama hiçte yorumlarla alakası yok. 10tl ye efes malt alıyorum istanbulda veya başka bir şehirde almanız imkansız. kısacası konuşan arkadaşlar boşa konuşmuşlar.
There is a lot of variety, quality and branded products are sold. It is a great advantage to be open until morning. Thanks to my brother Emirhan, he was very interested. We bought new flats and now I have new customers in 32 houses :) I hesitated when I saw the comments made, but it has nothing to do with the comments. I buy efes malt for 10 TL, it is impossible to buy it in Istanbul or any other city. In short, the talking friends talked in vain.
W
Wael Alshaikh on Google

Nice pice

Write some of your reviews for the company Özmar Avm

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *