Marshall - Ozfay Yapi Malzemeleri

4.6/5 based on 8 reviews

About Marshall - Ozfay Yapi Malzemeleri

Powder Coatings

Our comprehensive range includes the Interpon brand and offers a sustainable option for protecting a wide variety of metal surfaces. A vast array of colors and finishes, based on the latest trend research, helps our customers make a strong statement.

Contact Marshall - Ozfay Yapi Malzemeleri

Address :

A, Alptekin Cd. No:41, 05100 Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +988888
Website : https://www.marshallboya.com/tr
Categories :
City : Amasya Merkez/Amasya

A, Alptekin Cd. No:41, 05100 Amasya Merkez/Amasya, Turkey
b
bilal Demir on Google

Güleryüz kaliteli ürün Tecrübeli personel daha ne olsun.
Smiling face quality product Experienced staff what more can you get.
C
Cihan Sancak on Google

Ciddi nezaketli saygılı, malzemeyi tanıyan, tanıtan, tavsiyede bulunabilen , müşteri hizmetleri mükemmel olan is adamı. Teşekkür ederim kendilerine.
Serious courteous, respectful, recognizing the material, introducing, can advise, customer service is excellent businessman. Thank you.
M
Mehmet Çaycı on Google

İlgi alaka çok güzel aradığın herşeyi bulabiliyorsun teşekkürler.
You can find everything you are looking for. Thank you very much.
A
Ahmet S Hoca on Google

Bölge de kalitesine göre en hesaplı inşaat malzemeleri satan firma diyebiliriz.Musterilerle gayet saygılı biçimde ilgileniyorlar.İnsaata dair hırdavat hariç her şey bulabilirsiniz.
According to the quality of the region in the most cost-effective construction materials selling company can say very respectfully interested.Musterilerle.
A
Ahmet Torbaci on Google

Yıllardır alışveriş yaptığım bir yer.Fiyat olarak çok araştırmış değilim ama iş yaptığım usta malzemeyi en hesaplı burdan aldığını söylemişti.Usta isterseniz usta konusunda yardımcı oluyorlar.Değişime iadeye açıklar.Ayrica çok saygılı davranıyorlar.
I've been shopping for years, I've done a lot of research, but I've done a lot of work I've done business with the master said that the best price. If you want to help the master.Ayrica very respectful behavior.
H
Halil Torbacı on Google

Aradığınız herşeyi amasyada en uygun fiyata bulbileceğiniz biryer çalışnları güler yüzlü ve ilgili her konuda yardımcı oluyorlar tavsiye ederim
I recommend a place where you can find everything you are looking for at the most affordable price in amasya. The staff are friendly and helpful in all matters.
D
Derviş Şen on Google

Müşteriye çok iyi davranıyorlar.Sattıkları malzemelerin fiyatları uygun.
They treat the customer very well. The prices of the materials they sell are reasonable.
O
Oktay İnci on Google

Güler yüz,hesapli ve kaliteli alışveriş
Smiling, affordable and quality shopping

Write some of your reviews for the company Marshall - Ozfay Yapi Malzemeleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *