Marka Emlak

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Marka Emlak

Address :

Kılıçaslan Cd., 05100 Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Amasya Merkez/Amasya

Kılıçaslan Cd., 05100 Amasya Merkez/Amasya, Turkey
T
Tekno Dünya on Google

Kaliteli ve profesyonel bir ekip
Quality and professional team
İ
İpek Hakverdioğlu on Google

Kalitenin ve güvenin gerçekten tek adresi..?
The only address of quality and trust..?
C
Cansel İstanbullu on Google

Helaliyle kazanılan emeğin karşılığı dürüst alış veriş in tek adresi
The only address for honest shopping in return for the labor earned with halal
S
Serhat Atik on Google

Tek kelime ile aldığı para helal olsun Marka Emlak ailesine teşekkür ederiz
In one word, we would like to thank the Marka Real Estate family.
A
Arif ELMACI on Google

gönül rahatlığıyla güvenebileceğiniz bir insan,emlak alım satımında çok memnun kaldım kesinlikle tavsiye ederim
a person you can trust with peace of mind, I am very satisfied with the real estate purchase and sale, I would definitely recommend
r
recep gökçe on Google

Kesinlikle güvenilir ve emlak konusunda işin ehli. Yıllardır emlak konusunda ki danıştığım tek adres. Teşekkürler Aslan Bolat teşekkürler Marka Emlak. ???
Absolutely reliable and competent in real estate. The only address I have consulted about real estate for years. Thank you Aslan Bolat, thank you Marka Emlak. ???
A
Aycan Aslan on Google

Bir kaç defa işim oldu gayet güzel ilgilendiler hiç bir sıkıntı yaşamadım işinin ehli Amasya'da tekten diyebilirim verdiği güven içinde teşekkür ederim
I had a job a few times, they took good care of me, I didn't have any problems, I can say that I am the only one in Amasya.
A
Ahmet İstanbullu on Google

Tek kelime ile işini mükemmel yapan bir işletme ev Sahibi olma mızda büyük pay sahibi adı gibi Aslan firması nın adı gibi Marka
In a word, like the name of Aslan company, like the name of the big shareholder in us being the owner of a business that does its job perfectly. Brand

Write some of your reviews for the company Marka Emlak

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *