KÖYLÜM TARIM MARKET

4.1/5 based on 8 reviews

Contact KÖYLÜM TARIM MARKET

Address :

Tabakhane Cd. 26 A, 05200 Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +999
Categories :
City : Amasya Merkez/Amasya

Tabakhane Cd. 26 A, 05200 Amasya Merkez/Amasya, Turkey
N
Nusret Yurtsever on Google

M
Murat DÜZ on Google

Sağlam ve kaliteli ticaret
Robust and quality trade
H
Hamit Hombac on Google

fiyatlar uygun musteriye yaklasimi cok iyi.
The prices are very good.
İ
İsmail Cenik on Google

Doğru ürün. Vermedi
The right product. did not
D
Dursun Geçici on Google

Çiftçinin tüm ihtiyaçlarını bir çırpıda karşılayabileceği bir yer.
A place where the farmer can meet all his needs in a snap.
N
NURULLAH AKSEL on Google

Mukemmel guler yuz uygun fıyat ucretsız danısmanlık
Excellent value for money, free consultation
E
Ekrem Deniz Duman on Google

güzel ve şık bir mekan,hertürlü organik ürünleri bula bileceğiniz bir yer..
beautiful and stylish place, where you can find all kinds of organic products ..
M
Mrt on Google

Berbat ucube bir yer.sahibi lakayıt ve umarsız.3 dakika kaldım içerde kendimi dışarı attım resmen
It's a terrible place. The owner is indifferent and careless. I stayed for 3 minutes and threw myself out.

Write some of your reviews for the company KÖYLÜM TARIM MARKET

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *