Maelstrom Cafe & Restaurant

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Maelstrom Cafe & Restaurant

Address :

109. Sk. No:8, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

109. Sk. No:8, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey
c
cengiz masacı on Google

Çeşitli kahveler, pastalar ve yiyecekler güzel. Servis mükemmel ?
The variety of coffees, cakes and food is nice. Service is excellent ?
E
Erhan TEKE on Google

9 Kasım 2018'de Maelstrom'un bulunduğu bölgede farklı ve güzel bir restoran ararken arabayla turlarken birkaç restoran belirlemiştik kafamızda. Ama Maelstrom'un önünden tesadüfen geçtiğimizde, görünüşü ve mimari tasarımıyla dikkatimizi cezbetti ve hemen hafızamızdaki diğer alternatifleri siliverdik. Henüz bir haftalık yeni açılmış idi. Bir haftalık iken ilgi ve alaka çok iyiydi. Bunu ilerleyen zamanlarda uğramalarımda yine dikkat ederek paylaşmaya çalışacağım ama ilgi ve alakanın devamlılığı olacağına kanaatim yüksek. İç mimarisi zaten çok güzel, gözlere şenlik. Loca şeklinde olan çok güzek masaları var. Yemekleri için kötü not verebileceğim bir söz bulamam. Tavsiye ederim.
On November 9, 2018, while looking for a different and beautiful restaurant in the area where Maelstrom is located, we determined a few restaurants in our minds while touring by car. But when we passed the Maelstrom by chance, it caught our attention with its appearance and architectural design, and we immediately erased other alternatives in our minds. It was just opened for a week. Interest and relevance was very good when I was a week old. I will try to share this with attention again in the future, but I believe that there will be continuity of interest and relevance. Its interior architecture is already beautiful, festive to the eyes. There are very nice tables in the shape of lodges. I can't find a word to bad for their food. I advise.
Ö
Ömer AYDIN on Google

Güleryüzlü personeli kaliteli hizmeti ve nargileleri ile severek gittiğim mi mekan. Değerlendirmeleri inceleyip gitmeyi düşünenler için kesinlikle tavsiye ederim. Nargile severlerin mutlaka denemesi gereken bi yer.
did I go with quality service and friendly staff fondly of hookah venue. I would definitely recommend for those intending to go for review and evaluation. The place to be sure to try the hookah lovers.
S
Selim Kurtuldu on Google

20 kişi önden 20 kişi sonradan gittik.. çocuk hamburger 1 saat 50 dakika sonra geldi.. sipariş ortalaması 1 saat 1:30 saat arası.. garsonlar da sıkıntı yok.. toplu günlerde tavsiye etmem.. tek olumlu yanı mekan geniş ferah..
20 people in front of 20 people went later .. children's hamburger arrived after 1 hour and 50 minutes .. in order to average 1 hour 1:30 hour from .. waiter also no shortage .. I would not recommend the public days .. the only positive aspect of space large spacious ..
B
By_Volkan on Google

Nargile severlerin kesinlikle gitmesi gereken muhtesem bir mekan
A great place for hookah lovers to go
A
Ayten Varol on Google

Sakarya için gercek anlamda fazla bir mekan tasarlanmiş. Her misafirim geldiğinde mutlaka bir kahve içerim burada . Puan kırma sebebim tamamen son gittiğim zamanki ilgisizlikti Uzun boylu garson arkadas çok itici tavırlar; sergilemesi ve masadaki bos urunlerimin onumden alınmamasi beni hayal kirikligina ugratti.Uzun bir sure sure gelmeyecegim .Ama mekan harika .?
There is a real space designed for Sakarya. I always have a coffee here whenever my guest comes. The reason for breaking the points was completely indifference when I went last tall. It was a disappointment for me to exhibit and not to take away my empty products on the table. I will not come for a long time. But the place is great.
C
Ceyhun Faydali on Google

Nezih bir mekan olup çalışanları guleryuzlu tercih etmenizi öneririm.
It is a nice place and I recommend you to prefer the guleryuzlu employees.
ا
القناة المنوعة on Google

Tavsiye ederim? güzel bir yer temiz ? Çalışanlar güler yüzlü? Siparişleri zamanında geliyor ? En çok beğendim şey dekorasyonudur ve kulanıdı malzemeler??
Would recommend - nice place clean ? Staff friendly? Orders arrive on time ? What I like the most is the decoration and the use of the materials??

Write some of your reviews for the company Maelstrom Cafe & Restaurant

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *