KOCACIK ECZANESİ

4.5/5 based on 4 reviews

Contact KOCACIK ECZANESİ

Address :

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşısı, 377. Sk. No:3/L, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97777
Website : http://www.sakaryagiad.org.tr/uyeler-detay.asp%3Fid%3D182
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşısı, 377. Sk. No:3/L, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
s
serdar kaya on Google

b
baytar et dünyası on Google

z
zeynep kznc on Google

Güleryüz ve tecrübeli elemanlarınız için teşekkür ederiz :)
Thank you for your smiling and experienced staff :)
İ
İlyas Gürses on Google

Standart hiZmet
standard service

Write some of your reviews for the company KOCACIK ECZANESİ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *