Klas Mobilya

4/5 based on 8 reviews

Contact Klas Mobilya

Address :

Mustafa Paşa Cd. No:3, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +988
Categories :
City : Merzifon/Amasya

Mustafa Paşa Cd. No:3, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey
A
A yasin on Google

Kaliteli ve uygun..
Good quality and convenient ..
A
Abdulkadir Abobayan on Google

العشق لله ولرسوله والارض زينتن في الحياه
Glory to God and His Messenger and the earth Zintan in life
O
Orhan Altuntas on Google

Hesaplı ve deneyimli satıcılar
Affordable and experienced vendors
E
Emre Eke on Google

Öncelikle klasmobilya center ailesine ilgi alakasindan dolayi teşekkür ederiz uygun fiyat bol çeşit ve kaliteli ürünler karşısında insanın başı dönüyor herkes bence almasa bile ziyaret Edip oradaki farki yaşamalı ve görmeli ayrıca Halil çalışan ve Ömer beyede cok tesekkur ederiz KLAS mobilya ayricaliktir
First of all, we would like to thank the Klasmobilya Center family for their interest in it, and everyone gets dizzy in the face of affordable prices, plenty of variety and quality products, even if they don't buy it, they should visit and experience the difference and see the difference. We also thank Halil employee and Ömer Bey. KLAS furniture is a privilege
F
Funda Güneş on Google

Ürünü alana kadar mükemmel ilgi alaka. Güzel bir karşılama. Ürünü aldıktan sonra ise verilen sürenin iki katı bekletirler, ürünü alırken renk seçiminde yanıltma olduğunu evinize gelince farkedersiniz ama siz ona imza atmıştınız derler. Halbuki size orada rengin ismini kendileri farklı telaffuz etmiştir. Seçtiğimiz sandalyeler kendi Berjerlerinin rengiyle tamamen alakasız geldi. Üstelik kumaşı da farklıydı. Her aradığımızda şu zaman gelecek diye diye beklettiler ve bizim ürünlerin peşine düşmemiz gerekti. Ürünler Merzifona geldiğinde daha evimize gelmeden ücreti talep ettiler. Ürünlerine güvenmedikleri buradan da belliydi. Sandalyelerde yırtıklar, birinin ayağında kırık vardı. Telefonda terslendik, esnaflıktan uzak çirkinleşmezle karşılaştık. Klas mobilya pişmanlıktır. Tüm çevreme uzak durmaları gerektiğini söyleyeceğim.
Excellent attention and relevance until you get the product. A nice welcome. After receiving the product, they wait twice the time given, and when you come to your home, you notice that there is a mistake in choosing the color while buying the product, but they say you signed it. However, they have pronounced the name of the color differently there. The chairs we chose seemed completely irrelevant to the color of their Bergere. Moreover, the fabric was also different. Every time we called, they waited that the time will come and we had to go after the products. When the products arrived in Merzifona, they demanded the fee before they came to our house. It was clear from here that they did not trust their products. There were tears in the chairs, someone had a broken leg. We snapped on the phone, we encountered the shopkeepers not getting ugly. Classy furniture is regrettable. I will tell all around me that they should stay away.
E
Erol Erturk on Google

Çok güzel beğendim on numara beş yıldız herkese tavsiye ederim.
I liked it very well, ten number five stars, I recommend it to everyone.
G
Gulay Aktas on Google

Merzifona uzun yıllar hizmet veren, iyi bir esnaf. Fiyatları biraz pahalı.
A good tradesman who has served Merzifona for many years. Prices are a bit expensive.
A
ABDULLAH YÜCESOY on Google

İşletme ve işletmeci gayet güzel. Değerli bir arkadaşımın mobilya mazasidir.Bence buraya müşteriye hitab edebilecek elemanlara ihtiyaç var. Yoksa mobilya olarak herşeyin en kalitelisi var. Bu zamana kadar aldığım herşeyden memnun oldum. Teşekkürler Ömer Bey. Adı gibi KLAS mobilya
The business and the owner are very good. It is a furniture table of a dear friend of mine. I think there is a need for staff who can address the customer. Otherwise, there is the best quality of everything as furniture. I've been happy with everything I've gotten so far. Thank you, Omer. KLAS furniture just like its name

Write some of your reviews for the company Klas Mobilya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *