ALPEREN İNŞAAT - Yeni Mh. Org. Ahmet Çörekçi Cd. No:97 C Kurşunevler Sitesi OSMANCIK-ÇORUM

5/5 based on 1 reviews

About ALPEREN İNŞAAT

Amaçlarımız

Alperen İnşaat olarak çıktığımız bu yolda en büyük amacımız, sizlerin yuva olarak benimseyeceği projeleri hayata geçirebilmek ve sizlerin hizmetine sunmaktır. Osmancık’ın değişiminde yer alıp, Osmancık’ın köklerine uygun bir şekilde hareket etmektir.

Hikayemiz

Alperen İnşaat olarak yapı sektörünün her alanında, her basamağında bulunduk. İnşaat sektöründe orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, ülkemize yeni inşaat teknolojilerinin getirilmesi ve teknolojideki son yenilikleri takip ederek inşaat sektörümüzün çağdaş düzeye ulaşmasına katkı sunmak amacıyla Osmancık’ ta kurulmuş olan Alperen İnşaat geçmişten ilham alarak modern projeleri sizlerin hizmetine sunmak için hizmetlerini sürdürmektedir.

Contact ALPEREN İNŞAAT

Address :

Yeni Mh. Org. Ahmet Çörekçi Cd. No:97 C Kurşunevler Sitesi OSMANCIK-ÇORUM, 19500 OSMANCIK MERKEZ/Çorum, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 19500
Website : http://www.alpereninsaat.com/
Categories :
City : OSMANCIK MERKEZ/Çorum

Yeni Mh. Org. Ahmet Çörekçi Cd. No:97 C Kurşunevler Sitesi OSMANCIK-ÇORUM, 19500 OSMANCIK MERKEZ/Çorum, Turkey

Write some of your reviews for the company ALPEREN İNŞAAT

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *