Kinder garden

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Kinder garden

Address :

Çağlar Sk., 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Çağlar Sk., 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
U
Unzule Ozcelik on Google

Çocuklar için iyi bir ortam
A good environment for kids
T
T.C. Sabahattin Demir on Google

Yer bulmak için nokta atışı yapabilirsiniz
You can shoot a spot to find a place
Ü
Ümit Usal on Google

Çocuklar için yapılan Her şey güzeldir...
Everything made for children is beautiful ...
İ
İsmail Kahya on Google

Çok güzel yapılmış ama çöpler dolu ve yerlerde
Very nice made but full of garbage and places
N
Newstar 54 on Google

Çocuklar için güzel bir yer yapmislar
They made a nice place for kids.
M
Mustafa Günes on Google

Torunumla eğlendik güzel ve temiz parK
We had fun with my granddaughter nice and clean park
R
Rm Ozt on Google

Yürüyüş yapmak isteyenler için oldukça hoş ve sakin bir park ayrıca temiz ve oturma alanları da mevcut.
It is a very pleasant and quiet park for those who want to take a walk, and there are also clean and sitting areas.
E
Ebru Toy on Google

Aslında güzel bir park değişik aktive olanağı var ama belediyenin kontrol etmesi lazım çocuk parkında kaydiragin tepesinde ağda yapmışlar ve günlerce o pislikler tüm parka yayılmıştı.yaklasik 1 ay önce.duzenli temizlik ve kontrol yapılırsa daha güzel olur.
Actually, it is a beautiful park, there are different activities, but the municipality has to control it.

Write some of your reviews for the company Kinder garden

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *