ISLAND CENTER APPLIANCES

4.2/5 based on 8 reviews

Contact ISLAND CENTER APPLIANCES

Address :

Arabacıalanı Mah. Eski, Kazım Paşa Cd. No: 45/A, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9788
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Arabacıalanı Mah. Eski, Kazım Paşa Cd. No: 45/A, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey
Ö
ÖMÜR FIRTIN on Google

Düğün paketini alırken size bir hediyemiz olur dediler ama aldıktan sonra hediye vermemek için ellerinden geleni yaptılar. Ben bir hediye ile ihya olmam ama siz bu etik olmayan davranışla müşteri kaybedersiniz.
While receiving the wedding package, they said we would have a gift for you, but they did their best not to give it away after receiving it. I will not revive with a gift, but you will lose customers with this unethical behavior.
K
Kerem Kuyucu on Google

Sattığı malın arkasında durmayan, satışı gerçekleştirdikten sonra müşterisini önemsemeyen, kurumsallıktan uzak uyanık esnaf dükkanı.
A vigilant artisan shop that does not stand behind the goods it sells, does not care about its customers after the sale, and is far from institutional.
m
mükremin Merey on Google

Fiyatlari piyasaya gore uygun istedigimiz dolap olsaydi bizde alisveris yapacaktik ama nasib olmadi cok ilgili personelleri var saygili insanlar tebrikler
If there was a cabinet we wanted, the prices were suitable according to the market, we would have done shopping, but it did not happen, they have very relevant staff, respectful people, congratulations
D
Demir Nevra on Google

Çeyiz alışverişi için gittiğim yerde eşyalarım başka birine satılmış ve daha düşük modeller verilmeye çalışıldı. Müşteri memnuniyeti sıfır saygısızca konuşuluyor. Her şey ürün alana kadar ondan sonra gerçek yüzlerini görüyorsunuz.
At the place I went for dowry shopping, my belongings were sold to someone else and lower models were tried to be given. Customer satisfaction is spoken with zero disrespect. Until everything gets the product, after that you see their real faces.
o
oner kutan on Google

Alış veriş yaptım memnunum anlayışlı güler yüzlü personeli çok beğendim
I am satisfied with the shopping, I liked the understanding and friendly staff very much.
E
Erturk Tutkun on Google

İlgili arkadaşlar ama fiyat açısından internet fiyatlarından çok yukarıdalar, bir tık pahalı olmasını anlarım ama öyle değil ne yazıkki
Related friends, but they are much higher than the internet prices in terms of price, I understand that it is a bit expensive, but unfortunately it is not.
L
LEVENT YILMAZ on Google

Profilo çamaşır makinası almıştım iyi pazarlıkla uygun fiyata, ilgili personel güzel bir işletme.
I bought a Profilo washing machine with a good bargain at an affordable price, the relevant staff is a nice business.
S
SAMET YAN on Google

Güzel bir yer fakat yeni mekanlar ihtiyaçlar var malum orası bayağı bir eski bir yer fakat genel manada güzel gidilebilir ailecek gidilebilir insanlara hoşgörü yer beyaz eşyada diyor ama eşyalar konusunda yorum yapamayacağım bilmediğim için beyaz eşya demiş o konuda yorum yapamayacağım fakat Ada Center diğer manayla Ada avm
It's a beautiful place, but there are needs for new places, it's a pretty old place, but in general, it's nice to go to, family can go, tolerance for people, it says white goods, but I can't comment on white goods because I don't know, I can't comment on that subject, but Ada Center means Ada shopping mall.

Write some of your reviews for the company ISLAND CENTER APPLIANCES

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *