Ihlas Pazarlama

5/5 based on 1 reviews

İhlas Pazarlama A.Ş. - Ihlaspazarlama.com.tr

Müşteri Hizmetleri 444 49 49 | Beyaz eşya, bisiklet, ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, klimalar, kültür ürünleri, mutfak aletleri, telefon ve sağlık ürünleri...

About Ihlas Pazarlama

1970 yılında Türkiye Gazetesi’nin elden dağıtılmasıyla birlikte “Türpa” markasıyla başlayan pazarlama hizmetleri, 1994 yılından itibaren her gün binlerce müşterinin evinde veya işyerinde yüz yüze yapılan ürün tanıtımlarıyla bu alanda çığır açmıştır.

Contact Ihlas Pazarlama

Address :

Kurt Sok. No:5, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98999
Website : http://www.ihlaspazarlama.com.tr/
Categories :
City : Merzifon/Amasya

Kurt Sok. No:5, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Write some of your reviews for the company Ihlas Pazarlama

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *