Sonax

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Sonax

Address :

Mervan Sk., 05200 Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Categories :
City : Amasya Merkez/Amasya

Mervan Sk., 05200 Amasya Merkez/Amasya, Turkey
o
orhan sener on Google

İşlerini düzgün yapıyorlar.
They do their jobs properly.
B
Behzat Tutal on Google

10 numara bir işletme.
Number 10 business.
H
Hakan Yalçın on Google

Aracım fiat punto 2012 model burada sonax şirketinde yıkandı ve aracım çalışmadı zararım 600 tl fakat 300 tlsi karşılandı götürdüğüm de garantili tamamı zarar ödenecek dendi fakat yarısını ödediler .bu büyük firma böyle bir şikayeti degerlendirecektir.
My car fiat punto 2012 model was washed here in sonax company and my car did not work, my loss was 600 TL but 300 TL was met, it was said that all guaranteed loss will be paid, but they paid half. This big company will evaluate such a complaint.
f
feti yılmaz on Google

Cok tecrübeli ekip güler yüz teşekkürler
Very experienced team smiling face thanks
m
mustafa karaoğlu on Google

Aracıma herhangi bir film, seramik vb. uygulama yaptırmadım ama düzenli olarak iç ve dış yıkamalarını burada yaptırıyorum. Edindiğim izlenimlerde işlerini gayet düzgün ve titizlikle yapıyorlar.
Any film, ceramic, and so on. I'm building here but regularly taking applications for internal and external washing. In my impressions, they do their job very smoothly and meticulously.
a
aslan köksal on Google

Gayet güzel temizlik yapıyorlar ..biraz daha hesaplı olabilir
They clean very well..it could be a little more affordable
Y
Yusuf Boğatepe on Google

İstanbul dan geldim ve aracımı firmanın adı ve kalitesi nedeniyle burada yıkatmak istedim. Aracımda kalıcı hasar bırakabilecek bir işlem yapıldı. Fakat ben daha önceden bu tarz hatalar için koruma yaptırdığım için. Koruyucu kısım hasar gördü. Lüks araçların yıkandığı böyle bir yerde basit bir yıkama işleminde bile bu tarz hataların yapılmaması gerekiyor. Aracınızı getirdiğinizde başında durup her türlü sıkıntıya karşı uyarmanız iyi olacaktır.
I came from Istanbul and wanted to have my car washed here because of the company's name and quality. An action has been taken that could cause permanent damage to my vehicle. But because I had protection for such mistakes before. The protective part is damaged. In such a place where luxury vehicles are washed, such mistakes should not be made even in a simple washing process. When you bring your vehicle, it would be good to stand by it and warn it against all kinds of trouble.
M
Master Mod on Google

İşinin ehli. temizlik iyi, iç dış temizlik 65₺, bekleme alanı var.
He's good at his job. cleaning is good, interior and exterior cleaning is 65₺, there is a waiting area.

Write some of your reviews for the company Sonax

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *