İdeal Lojistik Hizmetleri Petrol Endüstriyel Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti.

4.2/5 based on 5 reviews

Contact İdeal Lojistik Hizmetleri Petrol Endüstriyel Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Address :

05300 Kümbethatun Osb/Merzifon/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +99898
Categories :
City : Kümbethatun Osb/Merzifon/Amasya

05300 Kümbethatun Osb/Merzifon/Amasya, Turkey
y
yalçın akbaş on Google

i
inayet hıdır oficial on Google

Bilmem
I do not know
A
Ali rıza Kılıç on Google

?
i
ismail laçin on Google

Lojistik ve kolide 1 numara
B
Barış Erkaya on Google

8000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu, Ambalaj, kablolama ve lojistik hizmet veren bu fabrikanın 360 derece sanal tur fotoğraflarından daha detaylı gezinti yapabilir siniz. Gerek çalışanları gerekse fabrika sahibi Şenol Bey harika insanlar. Merzifon organize sanayi bölgesinde yer alan bu fabrika, arçelik, beko, collezione, decatlon, silverline gibi firmaların ürün ambalajlarını üretmekte ve kendi filosundaki lüks araçları ile yerlerine ulaştırmaktadır. Mutlaka ziyaret edip o güzel bahçesini, yetiştirilen ürünlerini, köpeğinden tavuğuna kadar çok çeşitte hayvanı görmeli. Bir de en önemlisi harika çardağında oturup soluklanmalı sınız...
You can take a more detailed tour from the 360 ​​degree virtual tour photos of this factory, which is established on an area of ​​8000 square meters and provides packaging, cabling and logistics services. Both the employees and the factory owner, Şenol Bey, are wonderful people. Located in the Merzifon organized industrial zone, this factory manufactures the product packages of companies such as arçelik, beko, collezione, decatlon, silverline and delivers them to their places with luxury vehicles in its fleet. You should definitely visit and see its beautiful garden, its grown products, and a wide variety of animals from dogs to chickens. And most importantly, you should sit and breathe in the wonderful pergola ...

Write some of your reviews for the company İdeal Lojistik Hizmetleri Petrol Endüstriyel Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *