Hendek Anaokulu

4.8/5 based on 5 reviews

Contact Hendek Anaokulu

Address :

54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Hendek/Sakarya

54300 Hendek/Sakarya, Turkey
e
elif bostan on Google

D
Deniz De Asis on Google

A
Ahmettt on Google

M
Magnet Ozi on Google

İyi güzel..
Well good ..
E
Eyüp Ersin on Google

MEB bünyesinde sabahçı ve öğlenci grupları olarak 4 yaşından itibaren miniklerin gözdesi. Öğretmenler ve personeli çok kibar ve nazik insanlar. Okul başı kırtasiye malzemesi 60 Tl giriş karti ücreti bir kere ve bu yıl için 175 tl aylık ücret okul boyunca alınıyor. Bunun yanında geçen sene 30 Tl ek ücret ile akıl oyunları vb acayip kurslar da vardı. Cidden bunlara gerek var mı emin değilim. Şahsen benim için 4 yaşındaki kızımın sosyalleşme ve temel kuralları ogrenmesi ana hedefti. Ciddi mesafe aldı ve sevdi. 4 yaş için okulu erken bulsam da pandemi süreciyle martta bitmesi iyi oldu. Sanırım haftada bir gün dini eğitim de var. Okulun etrafı çevrili ve muhit aile alanı olduğu için sorun yok. Arka bahçede bir park ve etkinlik alanı da var.
It is the favorite of the little ones from the age of 4 as the morning and afternoon groups within the Ministry of National Education. The teachers and their staff are very kind and courteous people. Per school stationery material 60 TL entrance card fee is paid once and 175 TL per month for this year is paid during the school. In addition, last year there were some strange courses such as mind games with an additional fee of 30 TL. I'm seriously not sure if these are needed. Personally, socializing and learning the basic rules of my 4-year-old daughter was the main goal for me. He took serious distance and loved. Although I found the school early for the age of 4, it was good that it ended in March with the pandemic process. I think there is also religious education once a week. The school is surrounded and there is no problem as the neighborhood is a family area. There is also a park and event space in the backyard.

Write some of your reviews for the company Hendek Anaokulu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *