HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU- TEMİZİŞLER MÜHENDİSLİK

5/5 based on 3 reviews

Contact HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU- TEMİZİŞLER MÜHENDİSLİK

Address :

Hızırpaşa mah 12 Haziran Cad 2, D:3, 05100 Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98999
Categories :
City : Merkez/Amasya

Hızırpaşa mah 12 Haziran Cad 2, D:3, 05100 Merkez/Amasya, Turkey
O
Orhan Küçük on Google

İşinde uzman tecrübeli kadro teşekkürler
Thanks to the expert and experienced staff.
K
Kudret Sanal on Google

uygun fiyat çok iyi hizmet memnum kaldım
Reasonable price very good service I am satisfied
S
Selami Yılmaz on Google

Gayet ilgililer ve fiyat konusunda çok yardımcı oluyorlar
They are very interested and help a lot with prices.

Write some of your reviews for the company HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU- TEMİZİŞLER MÜHENDİSLİK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *