Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

5/5 based on 1 reviews

Contact Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Address :

İnönü Cd. No:811/A, 35140 Karabağlar/İzmir, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Karabağlar/İzmir

İnönü Cd. No:811/A, 35140 Karabağlar/İzmir, Turkey

Write some of your reviews for the company Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Tömekçe İnşaat Şehir Planlama Jeoloji Müh. ve Müş. Hiz San. ve Tic. Ltd. Şti. Emre Aksesuar - Demirhendek Cd. No:51 Sarp İletişim - Hocalı Cd No:46 D:B Dumlupınar İlkokulu Baran Digital Fotografcilik Esit Elektronik Adana Yasemin Sitesi Özdemir Perde Perdeci Mustafa Can Tekel Bayi DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj