GARANTİ BİSİKLET kocaali akcakoca karasu tamir yedek parca aksesuar pilastik oyuncak

4.1/5 based on 8 reviews

Contact GARANTİ BİSİKLET kocaali akcakoca karasu tamir yedek parca aksesuar pilastik oyuncak

Address :

agalar mahallesi, 54800 kocaali/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9888
Categories :
City : Kocaali/Sakarya

agalar mahallesi, 54800 kocaali/Sakarya, Turkey
S
Samet Arslan on Google

y
yusuf akt on Google

P
PRO OYUNCU on Google

AMATESÖR BİSİKLET VARMI 26 JANT
AMATEUR BIKE YES 26 RIMS
S
Sibel Yakut on Google

Guler yuzlu personel ilgi ve alakası güzel fiyatlar gayet uygun tesekkurler
Guler Yuzlu staff, interest and relevance, nice prices.
G
Gökay Tunca on Google

Kocaali bisikletci Karasu bisikletci olarak en güvenilir servis bakımı hizmeti sağlayan dükkan fiyatları çok makul işçilik ve güler yüzlü hizmet veren nadir dükkanlardan birisi Kocaali bisikletci olarak garanti bisiklet tek tercihim.
Kocaali cyclist As Karasu cyclist, one of the rare shops that provides the most reliable service and service is very reasonable workmanship and friendly service.
S
Samet Ozcan on Google

Sakarya'da hizmet kalitesiyle Güler yüzlü çalışanıyla Karasu Akçakoca Kocaali bölgesinin en güvenilir adresi diyebilirim... Aldığımız malın tamiratın veya herhangi bir hizmetin arkasında duran her türlü garantisini veren bu sektörü dört dörtlük yapan verdiğimiz paranın karşılığını gördüğüm iş yeri... Bisiklet ve her türlü tamirat hizmeti için gidilebilecek tek yer...
I can say that Karasu Akçakoca is the most reliable address of Kocaali region with its friendly staff with its service quality in Sakarya. The workplace where I see the value for our money, which makes this sector perfect, which provides all kinds of guarantees that stand behind the repair or any service we buy. The only place to go for bicycle and all kinds of repair services ...
E
Erkin Kahraman on Google

Terbiyesiz haysiyetsiz bir esnaf tamir için fazla bulduğumuz ücreti söyleyince bi küfür etmediği kaldı resmen kovulduk dükkandan.. tavsiye edilmez hayatta
When a dishonest dishonest tradesman told us the price we found too high for the repair, he didn't swear, we were officially fired from the shop.. not recommended in life.
C
Caner Arslan on Google

Kocaali nin en eski sayılı esnaflarından dir.Guvenilir ve yaptığı işi severek yapan en nadir esfalardandir. Kaliteli işçiliğin tek adresidir.
It is one of the oldest tradesmen of Kocaali. It is reliable and one of the rarest tradesmen who love what they do. It is the only address for quality workmanship.

Write some of your reviews for the company GARANTİ BİSİKLET kocaali akcakoca karasu tamir yedek parca aksesuar pilastik oyuncak

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *