FotografHanePlus

5/5 based on 8 reviews

Contact FotografHanePlus

Address :

Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Bulvarı Balkent Sitesi, D:No:23/C 60100, 60100 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Bulvarı Balkent Sitesi, D:No:23/C 60100, 60100 Tokat Merkez/Tokat, Turkey
M
Mustafa Hançerli on Google

İlgili, kaliteli ve güzel hizmet
Relevant, quality and good service
A
Azizov .E on Google

Çok güzel bir studyo iç mekan güzel müşteriyle ilgili davranıyorlar
Very nice studio interior, they treat nice customer
y
yakup yay on Google

Vizyon sahibi, yenilikçi bir işletme, her türlü fotoğraf ihtiyacı için tavsiye ederim, işini severek yapan, yaptığı işe sanat çerçevesinde bakan bir arkadaş işletiyor. Tokatın böyle farklı perspektifi olan işletmelere ihtiyacı var
It is a visionary, innovative business, I recommend it for all kinds of photography needs, it runs a friend who loves his job and looks at his work within the framework of art. Tokat needs businesses with such different perspectives
ö
ömer sondaş on Google

Tokat için fazla olan standartların ve kalitenin güzel uyumu olan bir işletme, merkezdeki diğer işletmelere nazaran konuşmadaki kalitenin farkına varıyorsunuz, işinize ve biz müşterilere olan ilginizden olayı teşekkür ederim.
A business with a good harmony of high standards and quality for Tokat, you realize the quality of speech compared to other businesses in the center, thank you for your interest in your business and our customers.
B
Burak Sirin on Google

Kesinlikle işini sonuna kadar iyi yapan, güler yüzlü bir işletme. İçeri girdiğimiz anda o sıcaklığı hissediyorsunuz.
Definitely a friendly business that does its job well to the end. You feel that warmth the moment we walk in.
A
Ahmet Sinekçi on Google

Kaliteli tecrübeli samimi işini en iyisini yapmak isteyen güler yüzlü sizin için en iyisini isteyen özel anılarınızı sanata dönüştüren bir işletme elinize emeğinize sağlık
A company that turns your special memories into art, that wants the best for you, a company that wants to do the best with its quality, experienced, sincere job, thank you for your effort.
O
Odyofil 76 on Google

Tokat'ın en elit fotoğraf stüdyosu. Müşteriye ilgi ve alaka en üst düzeyde. Fotoğraf çekimleri de bir plan, program ve disiplin içerisinde yapıldığı ve işlendiği için sonuçları da harika. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
Tokat's most elite photography studio. Customer care and concern at the highest level. Since the photo shoots are done and processed within a plan, program and discipline, the results are also great. I recommend it wholeheartedly to everyone.
M
Mete Han on Google

Düğün dış çekimleri için fotoğrafhane ile anlaşmıştık, çekim aşamasından fotoğraf seçimine kadar bize her konuda çok yardımcı oldu. Albümler beklediğimize değecek kalite geldi. şehir dışında olmamıza rağmen özenli kargolamasıyla sorunsuz elimize ulaştı. işletme sahibinin içten ve samimiyetine de ayrı teşekkür ederiz.
We made an agreement with the photographer for the wedding exterior shoots, they helped us a lot from the shooting stage to the photo selection. The albums are worth the quality we expected. Although we are out of the city, it reached us without any problems with careful shipping. We also thank the owner of the business for his sincerity and sincerity.

Write some of your reviews for the company FotografHanePlus

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *