Engin Kirtasiye

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Engin Kirtasiye

Address :

Atatürk Blv. No:13, 41100 İzmit/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : İzmit/Kocaeli

Atatürk Blv. No:13, 41100 İzmit/Kocaeli, Turkey
İ
İdris Saim (Şiirhanem) on Google

Uygun fiyata kaliteli hizmet. Teşekkürler
Quality service at an affordable price. Thank you
Ş
Şenol TAŞKARA on Google

İşleten kişi çok naif, yardımsever ve saygılı bir insan. Bu tarz işletmelere sahip çıkmak lazım.
The person who runs it is a very naive, helpful and respectful person. It is necessary to protect such businesses.
E
Efe Hakan on Google

İşletmecileri iyi insanlar yanlız şişman olan biraz zayıflamalı
Businesses good people only lose weight a little fat
M
Mustafa BAYRAKTAR on Google

Kaliteli hizmet anlayışı ve esnaflık ile İzmit'te bir numara.
Number one in Izmit with its quality service understanding and craftsmanship.
S
Seyit Calp on Google

Kaliteli ancak fiyatlar çevresindeki dükkanlara göre biraz pahalı (çevresinde 45-50 kuruş olan sayfa fiyatı orda 1 TL )
Good quality but the prices are a bit expensive compared to the surrounding shops (around 45-50 cents per page price there is 1 TL)
G
Gonca Uluç on Google

cevre kirtasiyelere gore fiyatlari cok cok yuksek bi staj defteri ciltlemek icin 15 tl aliyorlar ve 6 defter ciltletmeme ragmen indirim bile yapmadilar sonrasinda sordugum butun kirtasiyeler 7.5 tlye bu islemi yaptigini soyledi. gercekten cok ayip ayrica cikti basina da 1 tl aliyorlar, bir daha asla gitmem.
They get 15 TL to bind an internship book with very high prices compared to the surrounding lands and even though I have binded 6 books, they did not even make a discount, and all the tiles I asked said they did this for 7.5 TL. They are really very separate and also get distribution per output, I will never go again.
M
Mustafa Bayraktar on Google

Çok kaliteli, hızlı ve temiz işçiliğin olduğu bir mekan. Fiyat/performans açısından bakıldığında Tez Ciltleme, Fotokopi ve Kırtasiye ürünlerinde Kocaeli'de başka bir rakibi yok. Şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca mail ve telefon ile ulaşıp kargo hizmeti ile gönderdiğiniz kitap, not ve kırtasiye malzemeleri büyük kolaylık sağlıyor. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin.
A place with high quality, fast and clean workmanship. In terms of price / performance, there is no other competitor in Kocaeli in Thesis Binding, Photocopy and Stationery products. I highly recommend it. In addition, the books, notes and stationery you can reach by mail and phone and send by courier service provide great convenience. We thank you. Health to your hands. Good luck with.
m
meral kılıç on Google

Kaliteli ve dürüst hizmet anlayışına sahip bir yer. Özellikle bez cilt konusunda Kocaeli'de en hızlı ve kusursuz cilt yapan ciltçi. Ayrıca her türlü kırtasiye malzemesini bulabiliyorsunuz. Her şey için teşekkür ederim.
A place with a quality and honest service understanding. Especially in the field of cloth skin, the binder who makes the fastest and flawless skin in Kocaeli. You can also find all kinds of stationery materials. Thank you for everything.

Write some of your reviews for the company Engin Kirtasiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *