Damla Otogaz

4.9/5 based on 8 reviews

About Damla Otogaz

■ Her marka araca otogaz dönüşüm sitemleri montajı, Otogaz tesisatı bakım, onarım ve yenileme.

■ Otogaz dönüşüm sitemlerinde Brc, Lovata, mimgas ve MGS ekipmanlarından tercih edilen sistemin montaj edilmesi.

■ Enjeksiyonlu araçlara Sıralı otogaz dönüşüm sitemleri montajı, Karbüratörlü araçlara otogaz dönüşüm sitemleri montajı.

■ Otogaz yakıt deposu yenileme, Otogaz dönüşüm sitemleri beyin değişimi, Bilgisayarlı Gaz ayarı yapılması ve performans testi uygulaması.

Firmamız Dünya’nın ve Türkiye’nin öncü otogaz markaları olan Lovato, Atiker, Mimgas, Brc, Mgs yetkili bayii ve servisi olup, kullanmış olduğumuz ürünler TSE standartlarının gereklilikleri ile uluslararası standartlar referans alınarak montaj yapılmaktadır. Kullanılan kit ve malzemelerimiz ECR-67 01 standartlarına uygundur.

Contact Damla Otogaz

Address :

Dadı Köyü Sanayi Sitesi MÜcavir Meziyet Sok NO:3/A, 05100 Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +987
Website : https://damlaotogaz.com.tr/
Categories :
City : Amasya Merkez/Amasya

Dadı Köyü Sanayi Sitesi MÜcavir Meziyet Sok NO:3/A, 05100 Amasya Merkez/Amasya, Turkey
M
Mesut Doğu on Google

Amasyanin en kaliteli yeri, çok samimi iyi personelleri var. İşçilik ve parça fiyatları gayet uygun, ustalar işinin ehli çok bilgililer. İhtiyacınız olursa mutlaka bir gitmenizi tavsiye ederim. Pişman olmazsınız.
Amasyan has the best quality place, very friendly good staff. The labor and parts prices are very affordable, the masters are very knowledgeable. If you need it, I definitely recommend you to go. You won't regret it.
Ö
ÖMER KARAKÖSE on Google

Regülatör diyaframını değiştirdim, hizmet ve yaklaşım iyiydi
I changed the regulator diaphragm, service and approach was good
M
Muhammed Emin Gezen on Google

Temiz işçilik kaliteli ustalar makul fiyatlar
Clean workmanship, quality masters, reasonable prices
A
Ahmet Gürbüz on Google

Dursun ustayı sanki programlamislar. Otogaz haricinde de her türlü arızaya bakıyor çözüyor çözüm üretiyor adam. Gerçekten takdir ettim. Usta dediğin böyle olur. Amasya sanayisinde esnaf diye tabir edebileceğim tek dükkan burası. Gerisi boş benim için. Fiyatta gecirmesinler esnaflık gorelim diyorsanız ugramanizi tavsiye ederim
It's like they programmed the master, let alone. Apart from autogas, the man looks at all kinds of malfunctions, solves them and produces solutions. I really appreciated it. This is what you call a master. This is the only shop in the Amasya industry that I can call a tradesman. The rest is blank for me. If you want them to see tradesmen, I recommend you to stop by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y
yavuz selim bülbül on Google

guler yuzlu isini bilen uzman usta kadrosuyla kesinlikle amasyada arac lpg isinde tavsiye ederim.
I would definitely recommend it in the vehicle LPG business in Amasya with its expert staff who know their job with a friendly face.
Ç
Çağrı Enes YARDIMCIOĞLU on Google

İşinin ehli, kaliteli, iş ahlakı yerinde ve dürüst bir firma. Geçtiğimiz günlerde sorunu kökünden çözerek beni bir derten kurtardılar sağolsunlar.
It is a competent, high-quality, ethical and honest company. Thanks to them, they saved me a lot of trouble by solving the problem in the past days.
O
Oğuzhan KARATAŞ on Google

Amasyada aracınızın lpg işlemlerinde çözüm sunan kaliteli bir firma fikret ve dursun usta işinin ehli güler yüz hızlı sağlam işçilik güvenle gidiniz.
A quality company that offers solutions for your vehicle's LPG operations in Amasya is fikret and you can go safely with a competent, smiling face, fast and solid workmanship.
ö
özgür Arkoç on Google

İşletme sahipleri gerçekten işinin ehli .Arıza tespiti ,parça değişimi ve en önemlisi,fiyatları çok uygun. Ben başka yere gitmiyorum.Özellikle Fikret bey e teşekkürlerimi iletiyorum Amasya nın sizin gibi esnaflara gerçekten ihtiyacı var. Başarılar.
Business owners are really competent. Fault detection, part replacement and most importantly, prices are very affordable. I'm not going anywhere else. I especially thank Mr. Fikret. Amasya really needs tradesmen like you. Good luck.

Write some of your reviews for the company Damla Otogaz

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *