Cekerek Kaymakamligi

4.3/5 based on 8 reviews

T.C. ÇEKEREK KAYMAKAMLIĞI - Cekerek.gov.tr

Çekerek Kaymakamlığı Resmi Web Sitesidir. Burada Çekerek'e ait bilgileri bulabilirsiniz.

T.C. ÇEKEREK KAYMAKAMLIĞI - Cekerek.gov.tr

Hayrettin Buğra GÜZEL Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yahyalı'da tamamladı.

Devamını Oku

Contact Cekerek Kaymakamligi

Address :

Milliegmenlik CAD.. Hükümet Konağı, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +988
Website : http://www.cekerek.gov.tr/
Categories :
City : Çekerek/Yozgat

Milliegmenlik CAD.. Hükümet Konağı, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey
Z
Zeynep KAYA on Google

H
Hasan Hüseyin BATUK on Google

Çok güzel
very nice
m
mehmet kayhan on Google

Adamlar yapmış yav
The guys did
D
DURMUŞ YILDIZ on Google

Yeni ve y
New and y
T
Tarik Atli on Google

Hızlı hizmet
fast service
N
Nejat Kutbir on Google

Temiz ve düzenli
clean and tidy
M
Mehmet Çelik on Google

Biraz eksiklikleri var daha
There are some shortcomings
S
Sevda Doğançay on Google

Hiç ilgilenmiyorlar sahte güler yüz hep Baştan savıyorlar
They don't care at all, fake smiling faces always They swoop out

Write some of your reviews for the company Cekerek Kaymakamligi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *