Çatı Kafe

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Çatı Kafe

Address :

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +998
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
S
Semih Kanbur on Google

Fiyatlar gereksiz aşırı pahalı nana cefede bile çay 5 lira çatı kafede 5.50 tl 50 kuruşunda değilim çatı kafeye göre pahalı Frambuazlı cheesecake 20 tl normalde Çatı kafede 22.5 lira saçma pahalı
The prices are unnecessary, too expensive, even at nana cafe, tea is 5 liras, 5.50 TL at the rooftop cafe I'm not worth 50 cents, it's expensive compared to the rooftop cafe Raspberry Cheesecake 20 TL Normally 22.5 lira at the roof cafe is ridiculously expensive
V
Veyis Berat on Google

Aşırı pahalı ve ilgisizler iki kişi 90 lira verdik 4 çay içtik tavsiye etmiyorum
Extremely expensive and uninterested two people, we gave 90 liras, we drank 4 teas, I do not recommend
B
Burhan Geçgel on Google

Canlı müzik parası 30 tl bu kadar pahalı olması çok saçma
It's ridiculous that live music costs 30 TL so expensive.
B
BEŞİKTAŞK on Google

Canlı müzik ve çay gayet güzel,hele.o kemancı yokmu kemancı,sabaha kadar dinlersin,alkol yok,ama sigara içiliyor içeride oda kötü,sigara dokümanlar için kötü,kullananlar için harika diyebilirim,güzel nezih bir yer,ama.unutmayin canlı müzik.icin 30 TL.odedim,haberiniz olsun,canlı muzej.dinlemek ekstra 30 tl.
Live music and tea are very good, especially if there is no violinist, you can listen to it until the morning, there is no alcohol, but smoking is allowed inside, the room is bad, smoking is bad for documents, I can say it is great for those who use it, it is a nice decent place, but don't forget for live music. 30 TL. I paid, for your information, live muzej.listening is 30 TL extra.
K
Karbon Motovlog on Google

Rezalet.Günlerden Pazartesi , canlı müziği duyunca dinlemek için girdik ama malesef. Şarki icin çıkan arkadaş iğrenç espriler, vi şarkının ortasında slowdan oyun havasına geçmesine mi dersiniz tamamen rezalet malesef. Tavsiye etmiyoruz
It's a disgrace. It's Monday, when we heard the live music, we went to listen to it, but unfortunately. The friend that came out for the song is disgusting jokes, do you think it should go from slow to play in the middle of the song, it's a complete disgrace. we do not recommend
T
Tuğba Genç Öz on Google

Muhtesem bir mekan bence adapazarinda canli muzik harikaydi cumartesi aksamı cok eglendik. Kizimizin dogum gununu orada kutladık servis ve fiyat da superdi
It is a wonderful place, I think the live music in Adapazarı was great, we had a lot of fun on Saturday evening. We celebrated our daughter's birthday there, service and price were also super
r
rümeysa teke on Google

Aşırı pahalı ve lezzetsiz çayın çok ağır bir tadı vardı ve 6 lira. Cheescake dilimi 30 lira ve marketten alındığı çok belliydi içi buzdu balta istedik kesmek için canlı müzik ücreti de 25 lira.
The overpriced and tasteless tea had a very heavy taste and cost 6 liras. The cheesecake slice was 30 liras and it was very obvious that it was bought from the market, it was ice inside, we wanted an ax to cut, and the live music fee is 25 liras.
F
Faruk Kahraman on Google

Fiyatlar gayet uygundu canlı müziğe kişi başı 15 lira verdik sodalar 8 liraydı. Çaya 3 lira verdik. Orkestra, müzik etkileşim harikaydı. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim. Ambians gayet uygundu, ortamı da gayet güzeldi. Çok eğlenceli bir akşam oldu. Gitmenizi tavsiye ediyorum.
Prices were very reasonable, we paid 15 lira per person for live music, soda was 8 lira. We paid 3 lira for tea. The orchestral music interaction was great. I didn't expect it to be this beautiful. Ambiance was very suitable, the environment was also very nice. It was a very fun evening. I recommend you go.

Write some of your reviews for the company Çatı Kafe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *