ÇARK HARİTA MÜHENDİSLİK

5/5 based on 8 reviews

Çark Harita Mühendislik - Carkharita.com

Haritası yapılacak alan içinde kalan yeryüzü topoğrafyasının ve  (yollar,binalar,enerji nakil hatları vb.) ölçülmesi ve mevcut durumunun kağıt üzerinde gösterilmesi işlemine Sayısal Halihazır Harita denir.

Contact ÇARK HARİTA MÜHENDİSLİK

Address :

Çark Cd. No:286, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99777
Website : http://www.carkharita.com/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Çark Cd. No:286, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
m
mikail çaylak on Google

E
Emir Yiğitalp Güneş on Google

F
Furkan Zengin on Google

A
Azime kan on Google

H
Hacer Gunes on Google

E
Eşref TUNÇBİLEK on Google

Başarılı
Successful
K
KAAN TÜRKOĞLU on Google

İşinde uzman ve çok ilgili
Expert and very interested
H
Hasan Cevik on Google

Oldukça memnun kaldım.Cihangir Bey’e, güler yüzlü hizmetinden dolayı teşekkür ederim.
I am quite pleased, thank you to Cihangir Bey for his friendly service.

Write some of your reviews for the company ÇARK HARİTA MÜHENDİSLİK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *