BURAK OKUR ECZANESİ

4.9/5 based on 7 reviews

Contact BURAK OKUR ECZANESİ

Address :

MERHUM HASAN ÖZCAN SOKAK NO:1, 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Arifiye/Sakarya

MERHUM HASAN ÖZCAN SOKAK NO:1, 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey
S
Samet Cakar on Google

F
Fatih Sultan ALEMDAR on Google

Ü
Ümit Aslan on Google

E
Emirhan Yavuz on Google

Gayet yakın davrandılar ve elinden geldiklerinden fazla yardım ettiler... Teşekkürler.
They were so close and helped more than they could ... Thank you.
M
M. Enes Yıldız on Google

Personel güleryüzlü ve ilgili. Eczacı gayet yardımsever. Tüm çalışanlara teşekkürler.
The staff is friendly and engaging. The pharmacist is very helpful. Thanks to all the staff.
M
Musa Koç on Google

Genç ltb kazaklı arkadaş vardı iyidi Allah razı olsun
There was a friend with a young ltb sweater, it was good, God bless you
F
Ferhat Yeşilyurt on Google

Güler yüzlü, ilgi ve alakaları güzel... İnşallah aynı mütevazi tavırları ile devam ederler...
They are smiling and have good interest and relevance... I hope they continue with the same humble attitude...

Write some of your reviews for the company BURAK OKUR ECZANESİ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *