Bilgi Kitabevi Sakarya - Bilgi Kitabevi Sakarya

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Bilgi Kitabevi Sakarya

Address :

Dural sok Ozanlar Kapalı Pazar Yeri Karşısı 54100, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 54100
Categories :

Dural sok Ozanlar Kapalı Pazar Yeri Karşısı 54100, Turkey
i
iray şekerleme on Google

s
sanal şoförler mekanı 54 on Google

G
Gürkan Beycan on Google

ö
ömer körpe on Google

g
gokhan kartal on Google

Çok cabuk buldum iyi Bi yer
I found a good place very quickly
U
Umut Demir on Google

Kaliteli kaynak kitaplar,eğitimci bir ailenin işletmesi.Kibar, yardımsever,Güler yüzlü.
Quality resource books, run by a family of educators. Polite, helpful, smiling.
v
vera buğlem özdemir on Google

çok kötü bir kırtasiye. kuzenimle gittim uç kutusunun içinde kaç tane var dedim kaç tane varsa var alıyosan al almıyorsan çık dedi ve birde arkasına küçücük fiyat yazmış fiyatını sordum belki değiştirmiştir diye körmüsün yazıyoya dedi
very bad stationery. I went with my cousin, I said how many are in the fly box, he said how many are there if you buy, if you don't buy, he said, he wrote a small price on the back, I asked the price, maybe he changed it, he said are you blind?
R
Rana Kuzu on Google

Kaliteli ürünleri var ama kişilerden pek memnun değilim arkadaşımla gittik. Fiyat sorduk diye her şeyin fiyatını soracak mısınız dedi o günden sonra pek ısınamadım ürünlerinden ne kadar memnun olsamda böyle karşılanmayı beklemezdim
They have quality products, but I am not very happy with the people, I went with my friend. He said, "Are you going to ask the price of everything because we asked for the price, I couldn't get warm after that day, I wouldn't expect to be greeted like this, no matter how satisfied I was with their products."

Write some of your reviews for the company Bilgi Kitabevi Sakarya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *