Berrin Cesur Eczanesi

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Berrin Cesur Eczanesi

Address :

2. Cd. No:69 D:B, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

2. Cd. No:69 D:B, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
G
Gulsan Er on Google

A
Aydin Oznar on Google

l
lhmdlh rabil3alemin on Google

E
ELİF AYGÜN on Google

S
SİNAN ESEN on Google

Konak Hastanesi Karşısı benzinlik yanındadır.
Opposite Konak Hospital is next to the petrol station.
Z
Zhraa Alneme on Google

Büyük ve bulamadan ilaçları burada bulabilirsin. Çünkü burada büyük eczane ⚕ zaten.
You can find great and undetermined remedies here. Because here is the large pharmacy ⚕ already.
S
Ser BAYAZ on Google

Müşteriye değer veriyor, daha ne olsun !
Values ​​the customer, what more!
M
Meryem Hoca on Google

Şikayetçiyim. Doktorun vermiş olduğu Enterogermina adlı ilacı bana açıklama yapmadan 2 yaşına daha girmemiş kızıma yetişkin için olanı verdiler. Ve eşim yanlışlıkla 1 flakon kapağı açtı diye geri almadılar. Sizin eczacı olarak bunu bana açıklamanız gerekmiyor mu? Yaptığınız çok yanlış. Yetkili yerlere şikayette bulunacağım.
I am the complainant. They gave me the drug called Enterogermina, which was given by the doctor, for an adult, to my daughter, who was not yet 2 years old, without explaining to me. And because my wife accidentally opened 1 vial cap, they did not take it back. Shouldn't you, as a pharmacist, explain this to me? What you did is very wrong. I will make a complaint to the authorities.

Write some of your reviews for the company Berrin Cesur Eczanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *