Ankara Kerebiçci Oğuz - İvedik Cd. 404/B

4/5 based on 3 reviews

Contact Ankara Kerebiçci Oğuz

Address :

Yeşilevler mahallesi, İvedik Cd. 404/B, 06378 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Postal code : 06378
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Yeşilevler mahallesi, İvedik Cd. 404/B, 06378 Yenimahalle/Ankara, Turkey
E
Elif Kocaoğlu on Google

Mersin i Ankara'ya getirdiğimiz için çok teşekkür ederiz harika bir lezzet herkese tavsiye ederim
Thank you very much for bringing Mersin to Ankara, a great taste, I recommend it to everyone
N
Nihat Oskay on Google

Gercekten Mersin'deki tadı aratmıyor. Keske batıkent'e yakın olsaydı.
It really does not look like the taste of Mersin. I wish it was closer to Batıkent.
C
Cihat Yılmaz on Google

Mersin’deki ile çok alakası yok maalesef. Dışı gereğinden fazla sert, normalde biraz daha ağızda dağılır olmalı. Köpüğün kıvamı da tutmamış. Fiyatı hesaplı değil. İki yıldız güler yüzlü hizmet ve fıstıklı olanın iç malzemesine.
Unfortunately, it has nothing to do with Mersin. The outside is too hard, normally it should be a little more dispersible in the mouth. The consistency of the foam did not hold either. The price is not affordable. Two stars for the friendly service and the stuffing of the pistachio one.

Write some of your reviews for the company Ankara Kerebiçci Oğuz

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *