Amasya Small Industrial Sites

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Amasya Small Industrial Sites

Address :

05000 Dadı/Amasya Merkez/Amasya, Turkey

City : Dadı/Amasya Merkez/Amasya

05000 Dadı/Amasya Merkez/Amasya, Turkey
d
degle kurdu on Google

Ben kendim amasyalıyım cenaze için İstanbul'dan Amasyaya gitmek durumunda kaldım 95model Tempra var 2000motor ufak bir arıza yaptı ve sanayiye gittim tüm ustaları dolaştım desem yalan olmaz hiç bir Allah'ın kulu aracın yüzüne bakmadı neymiş efendim 2000bin motormuş kimsenin de gitmesini istemem çünkü usta yok orda
I myself had to go to Amasya from Istanbul for the funeral. I had 95 model Tempra. 2000 engine had a minor breakdown and I went to industry, I went to all the craftsmen.
T
Timuçin Aydın on Google

Amasya da sanayi de Bosch Car Servisi ve Kadir Kamzeli Otomotiv sürekli ziyaret ettiğim firmalar. Ne zaman hangisine gitsem bu şekilde ikramları oluyor. Teşekkürler
Bosch Car Service and Kadir Kamzeli Automotive are the companies I visit regularly in Amasya and industry. Whenever I go, there are treats like this. thanks
A
Ali Kalin on Google

Küçük gibi ama hemen hemen her aradığınız mevcut
It's small but has almost everything you're looking for.
Z
Zeki Kutlu on Google

Ülkemizde böyle istihdam sağlayan fabrikaların açılması güzel bir şey
It is a good thing to open factories that provide employment in our country.
M
Mustafa Kara on Google

Çok pahalı ustanazida bitaraftan paranla rezilolunan biyer ne denir ki başka usta mi?Amasya sanayisinde mi birelinparmaklarini geçmez herhalde
What do you call another master who is disgraced by your money in a very expensive master?
H
Hüsna Kaya on Google

Hafta sonları vazgecilmezimiz
Weekends
A
Ali Demirel on Google

Site yönetimi sanayi ye hiç uğramıyor sanırım, uğrasalar yolların durumunu görüp bir çözüm bulurlardı.
I think the site management never stops by the industry, if they did, they would see the condition of the roads and find a solution.
A
Alpaslan Beyaz on Google

Esnaf esnaf değil ki. Her biri apayrı tuhaflıkları var. Dürüstlük kalmamış. Profesyonel lik sıfır. Ustalık ise deneme yanılma yöntemi. Yolda kalsam civar illerden servis usta çağırırım gene de gitmem daha Amasya Sanayisine.
Artisans are not tradesmen. Each one has their own quirks. There is no honesty. Zero professionalism. Mastery is trial and error. If I stay on the road, I will call a service master from the surrounding provinces, but I still do not go to Amasya Industry.

Write some of your reviews for the company Amasya Small Industrial Sites

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *