AMASYA BOSCH CAR SERVİCE

4.3/5 based on 8 reviews

Contact AMASYA BOSCH CAR SERVİCE

Address :

Amasya Küçük Sanayi Sitesi, 05000 Kapıkaya/Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Kapıkaya/Amasya Merkez/Amasya

Amasya Küçük Sanayi Sitesi, 05000 Kapıkaya/Amasya Merkez/Amasya, Turkey
M
Muammer Gök on Google

Arabamda konyadan gelirken sungurlu taraflarında tekleme meydana geldi. Amasyada Bosch servisine götürdüm. Serviste arabamla Levent usta ilgilendi. Arabayı bırakmamı ve arabanın soğuması gerektiğini söyledi. Ertesi gün arabaya bakmışlar. Hatanın lpg borularından kaynaklı olduğunu tespit etmişler. Ellerine sağlık. İşlerini dürüst yapıyorlar. Bazı yerler gibi yok şurdan yok burdan deyip ekstra maliyet yüklemiyorlar. Tavsiye ederim.
When coming from kony in my car, there was a misfire on the sungurlu sides. I took amasyada Bosch service. Levent masters of my car was interested in the service. He told me to leave the car and the car should cool down. The next day they saw the car. They found that the error was caused by LPG pipes. Health in your hands. They do their job honestly. Like some places, they don't charge extra costs. I advise.
S
Serdar Atlı on Google

Ustalık iyi uygun
Mastery well suited
e
engin öztiryaki on Google

İşçilik düzgün değil. Parça fiyatları ve aldıkları işçilik piyasanın çok üstünde. Kredi kartı komisyon ücreti alınıyor.
Workmanship is not smooth. Parts prices and labor are much higher than the market. Credit card commission fee is charged.
D
Dursun Canibek on Google

Alls wahr sehr gut Preis ist auch Ok
All true, very good, price is also OK
C
Cengiz Yılmaz on Google

Hızlı,Güleryüzlü ekip.süperrrr
Fast, friendly team.superrrr
C
Coskun Tanrıverdi on Google

Müthiş Alakalı ve ilgili personel. Çalışanlardan Mustafa bey ve ismini bilmediğim ve sahibinin oğluna teşekkürler.
Awesome Relevant and involved staff. Thanks to Mustafa, one of the employees, and the owner's son, whose name I do not know.
ö
özgür Arkoç on Google

İsa Usta 20 yıllık tecrübe Amasya'da otomativ deyince ilk akla gelen yer. Başarılar diliyorum.
Master İsa 20 years of experience The first place that comes to mind when talking about automotive in Amasya. I wish you success.
M
Mehmet Tunçay on Google

Firma sahibi, İşletici Sayın İsa USTA ve çalışan tecrübeli personele hizmetleri noktasında ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürler.
Company owner, Thanks to the operator Mr. İsa USTA and the experienced staff for their interest and relevance in their services.

Write some of your reviews for the company AMASYA BOSCH CAR SERVİCE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *