Zeybek Müzik

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Zeybek Müzik

Address :

Şeyh Mah. Belediye Sok. No:3 İç Kapı No:2, 48000 Menteşe/Muğla, Turkey

Phone : 📞 +98998
Website : http://www.instagram.com/zeybek_muzik/
Opening hours :
Monday 10AM–8PM
Tuesday 10AM–8PM
Wednesday 10AM–8PM
Thursday 10AM–8PM
Friday 10AM–8PM
Saturday 10AM–8PM
Sunday 10AM–7:30PM
Categories :
City : Menteşe/Muğla

Şeyh Mah. Belediye Sok. No:3 İç Kapı No:2, 48000 Menteşe/Muğla, Turkey
E
Emir Kagan Kanbur on Google

Oğlum emir kağanın istediği ve hedeflediği şeyleri yaparken bu konuda hep bizimle olan zeybek müzik ve Burak hocamıza gönülden borçluyuz ...hem enstrüman hemde oğlumuz için yaptığı herşey için teşekkürler...burada ders almaya karar veren herkes gönül rahatlığıyla tercih edebilir
We are deeply indebted to zeybek music and our teacher Burak, who has always been with us while my son was doing what Emir Kagan wanted and aimed ... thanks for everything he did for both the instrument and our son... anyone who decides to take lessons here can choose with peace of mind.
B
Bertan Demiral on Google

Ortaöğretim son sınıfta güzel sanatlar hedefimde Burak Zeybek hocamla birlikte çalıştım ve çok rahat eğlenceli bir eğitimle güzel sanatları 4.lükle kazanmıştım burak hocama teşekkürlerimi sunuyorum ?
I worked with my teacher Burak Zeybek in my final year of fine arts in the last year of secondary education and I won the 4th place in fine arts with a very comfortable and enjoyable education. I would like to thank my teacher Burak ?
N
Nejla Aktaș on Google

Genç , ilgili ,tecrübeli hocalar .oldukça eğlenceli ve kaliteli, pandemi koşullarına uygun ders yapılıyor. Hemde hocamız kahve ikram ediyor kendi elleriyle.
Young, interested, experienced teachers. It is quite entertaining and high quality, suitable for pandemic conditions. Our teacher also offers coffee with his own hands.
E
Ersen Hacer on Google

Kızım Elif 8 yaşında.Zeybek müzikle muhteşem bir başlangıç yaptık.Keman ve piyona enstrümanlarında adım adım hedeflenen başarıya doğru ilerliyor.Hocamızın tatlı ve güler yüzü sevecen ve anlayışlı yaklaşımıyla kızımın müziğe karşı ilgisi ve sevgisi her geçen gün artıyor.Teşekkürler Zeybek müzik. İyi ki varsınız
My daughter, Elif, is 8 years old. We made a great start with Zeybek music. She is progressing step by step towards the targeted success in violin and piano instruments. With the sweet and smiling face of our teacher, her interest and love for music is increasing day by day. Thank you Zeybek music. good bye
İ
İlgin Kanbur on Google

Uzun zamandan beri zeybek müzikte oğlum kurs görmekte. oğlumun güzel sanatlar lisesine katılmasına yardımcı olduğu için göstermiş olduğu ekmeklerden dolayı çok teşekkür ederiz.çocuğumun bütün enstrümanların Burak hocam dan yani zeybek müzikten temin ettik piano gitar ve keman çok kaliteli ürünler zeybek müziğe çok teşekkür ederim ve tavsiye ederim
My son has been taking courses in zeybek music for a long time. Thank you very much for the bread you have shown for helping my son attend the fine arts high school. We have provided all the instruments of my child from my teacher Burak, that is, from Zeybek Music. Piano guitar and violin are very high quality products.
S
Sergül Çolak on Google

Şiddetle tavsiye edebileceğim nezih bir sanat merkezi..? Tavsiye üzerine gittiğim ve hiçbir zaman pişmanlık duymadığım ve duymayacağım bir eğitim merkezi benim için. İyi ki zeybek müzikle başladım bu serüvene. Dersler çok eğlenceli ve çok keyifli geçiyor. Hocalarımdan, verdikleri eğitimlerinden, ilgi alakalarından gayet memnunum. Mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum.
A decent art center that I can highly recommend..? It is a training center for me that I went to on recommendation and that I have never regretted or heard of. Fortunately, I started this adventure with zeybek music. The lessons are very entertaining and enjoyable. I am very pleased with my teachers, their training and their interest. I definitely recommend you to go.
Э
Эльмира Гагарина on Google

I am so lucky to find this music school!
Э
Элина Риелтор on Google

So nice and cozy place to get music class!

Write some of your reviews for the company Zeybek Müzik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *