Yasin Sucukları Tepebaşı Şubesi

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Yasin Sucukları Tepebaşı Şubesi

Address :

A, Örsan Sk. No:37, 26190 Tepebaşı/Eskişehir, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.yasinsucuklari.com/
Opening hours :
Monday 8AM–8PM
Tuesday 8AM–8PM
Wednesday 8AM–8PM
Thursday 8AM–8PM
Friday 8AM–8PM
Saturday 8AM–8PM
Sunday 8AM–8PM
Categories :
City : Tepebaşı/Eskişehir

H
Hüseyin Gıcır on Google

Çok güzel olmuş
Very nice
M
Melih Atik on Google

İyi
Good
E
Ergun Gokcan on Google

Temiz hijen olusu
Clean hygiene
d
denji kahvesi on Google

sucuk ?
sausage ?
B
Bahattin KELEM on Google

Eti baharatı hijyeni kaliteli
Meat spice hygiene quality
A
Ahmet DİKMEN on Google

Güzel bir gıda işletmecisi
A good food business manager
e
eray aksay on Google

Ürünler kaliteli, fiyat bir mikrar aşağı çekilirse çok daha fazla tercih edilecektir.
If the products are of good quality and the price is lowered by a certain amount, they will be preferred much more.
l
levent basturk on Google

Çalışan şahıs müşteriyle tartışmaya girmeyi seven biri. Pandemi döneminde müşterinin haklı hijyen talebine riayet etmek yerine onunla tartışmaya giren birisi. Uluönder mağazasına bir daha uğramayız.
The employee is someone who likes to argue with the client. During the pandemic, he is someone who has an argument with the customer instead of obeying the rightful hygiene request. We will not stop by Uluönder store again.

Write some of your reviews for the company Yasin Sucukları Tepebaşı Şubesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *