Vestel Yetkili Servisi - Merzifon - Tuncer Bobinaj

3/5 based on 4 reviews

About Vestel Yetkili Servisi - Merzifon - Tuncer Bobinaj

Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri internet sitesinin nasıl kullanıldığı, hangi sayfaların ziyaret edildiği veya hangi linklerin kullanıldığına ilişkin bilgilere ilişkindir. Bu çerezlerin temel amacı internet sitesinin gelişmesinin sağlanması olup, internet sitesine özgü de olsa 3. parti analitik çerezleri de içerebilecektir. Çerezler 1. Ve 3. Taraf olup, cihazınızda 2 yıl Süre tutulmaktadır. Performans ve analiz çerezlerinin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

Contact Vestel Yetkili Servisi - Merzifon - Tuncer Bobinaj

Address :

Kaşif Mercan Blv No:43, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98999
Website : https://www.vestel.com.tr/
Categories :
City : Merzifon/Amasya

Kaşif Mercan Blv No:43, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey
G
Gökhan Azra Gürel on Google

E
Emin Semih YURTSEVEN on Google

Burası kapandı
This place is closed
R
RAMAZAN İPEK on Google

Teşekkürler...
Thanks...
Y
Yasin Akyürek on Google

Türk malı ürünlerin en kazık satış merkezi Vestel den neden bu kadar soğudum bilmiyorum ama kalitesizlikte aldığım ürünlerin çokluğudur diye de düşünüyorum
I don't know why I am so dissatisfied with Vestel, the most pile-up sales center of Turkish-made products, but I also think that it is the majority of the products I buy in poor quality.

Write some of your reviews for the company Vestel Yetkili Servisi - Merzifon - Tuncer Bobinaj

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *