D
Dursun Geçici on Google

Ülkemizin büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunmak için, kaliteli üretim yapan tesisler.
Quality production facilities to contribute to the growth and development of our country.
E
Eyüp Sabri Kartal on Google

Güzel bir organize sanayi Bölgesi seçimi yapılmış. ayrıca Merzifon organize sanayi bölgesinden üstün tarafı üst geçitle bağlantı yapılmış olması. Merzifon'da işe kavşak ile bağlantı yapılmış bu trafikte sıkışıklığı yol açıyor. Merzifon çok daha büyük bir sanayi Bölgesi olmasına rağmen oraya kavşak yapılmaması Merzifon'un basiretsizliğidir.
A nice organized industrial zone selection has been made. In addition, the superior side of the Merzifon organized industrial zone is the connection with the overpass. Merzifon is connected to the business intersection, which causes congestion in traffic. Although Merzifon is a much larger industrial area, it is Merzifon's shortcomings that there is no intersection.
d
doğal mantar toplayıcı on Google

Bir ilçe için gayet büyük bir organize
A very big organization for a town.
Ü
Ümit Kantarci on Google

Ömür triko A.Ş. ye selam olsun:)
Omur knitwear A.S. hi :)
E
ERHAN BİÇER on Google

Suluova OSB Amasya nın gelişen organize sanayi bölgesi
Suluova OIZ Amasya's developing organized industrial zone
S
Seyyareden on Google

Suluova hayvancılık ve et olarak öne geçmeye başlamış çevresine göre. Organize sanayi bölgesi ise yeni gelişiyor konumu ve alanı gayet yeterli ama gelişmekte..
According to its surroundings, Suluova started to come forward as livestock and meat. Organized industrial zone, on the other hand, is newly developing, its location and area is quite sufficient, but it is developing..
ö
özgür Arkoç on Google

Mükemmel bir sanayi bölgesi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
An excellent industrial area. God bless those who contributed.
N
Neta Baskül on Google

7/24 Teknik Destek
24/7 Technical Support

Write some of your reviews for the company Suluova Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *