Subaşı Market

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Subaşı Market

Address :

Selimiye Cd., 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Arifiye/Sakarya

Selimiye Cd., 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey
F
Ferhat Arapoğlu on Google

Ilgi sıfır
Ilgi zero
Y
Yaren Inci Subaşı on Google

Ennnn güzel market
Ennnn nice market
h
hüseyin esmer on Google

İyi hizmet vermektedir
Good serves
d
doğa gezileri on Google

Eh işte orta kecisakall54
Well here is the middle kecisakall54
E
Emine Özdemir on Google

Geç saate kadara açık bu yönden iyi.
Open till late is good in this way.
G
Gülperi Süheyla Taşkın on Google

??
İ
İrem Subasi on Google

Yılların tecrübesi beraberinde ilgili ve saygılilar
They are concerned and respectful with years of experience
E
Eymen Taşkın on Google

Hizmet kalitesi olarak gayet iyi bir yer. Çalışanları güler yüzlü.
It is a very good place in terms of service quality. The employees are genial.

Write some of your reviews for the company Subaşı Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *