Safa Yapı

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Safa Yapı

Address :

Merzifon Küçük Sanayi Sitesi No:50, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Categories :
City : Merzifon/Amasya

Merzifon Küçük Sanayi Sitesi No:50, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey
G
Gökhan Abacı on Google

Çok iyi esnaf
Very good trades
f
fatih on Google

Cok kaliteli malzemeler
Very high quality materials
S
Sureyya Alkoc on Google

Aradığımız malzemeyi bulduk
We found the material we were looking for
Ö
Ömer semih Karamağara on Google

Evinizin herşeyi, kalite-hizmet burada.
Everything in your home, quality-service here.
D
Dursun Geçici on Google

Aradığınızı kolayca bulabileceğiniz bir yer.
A place where you can easily find what you are looking for.
M
Murat Erdogan on Google

İyi bir mekan kaliteli ürün
Good place quality product
Y
Yasin Akyürek on Google

Merzifon da bulamadıklarınızı burada bulursunuz ama diğer yerlerden biraz daha pahalı
You can find what you can't find in Merzifon here, but it's a little more expensive than other places.
K
Kaya Dağlı on Google

Safa ticaret şehrimizde iyi ki var dediğimiz esnaf larımızdan inşaat ve mutfak malzemesi ve sınırsız hırdavat çeşitleri aradığımız her şey var uygun fiyat güleryüzlü personeli ile Merzifon Küçük Sanayi Sitesinde hizmet vermektedir tavsiye ediyorum.
There is everything we are looking for, construction and kitchen equipment and unlimited hardware, among our tradesmen, whom we say we are glad there is in our Safa trade city, we offer service in Merzifon Small Industrial Site with reasonable prices and friendly staff.

Write some of your reviews for the company Safa Yapı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *