Polat Group

5/5 based on 1 reviews

Polat Group - Suluova Düğün, Nişan, Sünnet, Özel Toplantı - Dugun.polat-group.com

Polat Group olarak, sizlere her zaman en iyi hizmeti vermeyi amaçladık. Vizyonumuz ve misyonumuz dahilinde hareket ediyoruz. Bildiğiniz her şeyi unutun, çünkü sizlere bugüne kadar görmediğiniz hizmeti sunacağız.

About Polat Group

img

Polat Group olarak, sizlere her zaman en iyi hizmeti vermeyi amaçladık. Vizyonumuz ve misyonumuz dahilinde hareket ediyoruz. Bildiğiniz her şeyi unutun, çünkü sizlere bugüne kadar görmediğiniz hizmeti sunacağız.

Contact Polat Group

Address :

İstiklal Cd. No: 259, 05500 Suluova/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +987
Website : http://dugun.polat-group.com/
Categories :
City : Suluova/Amasya

İstiklal Cd. No: 259, 05500 Suluova/Amasya, Turkey
a
alper polat on Google

Write some of your reviews for the company Polat Group

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *