Otokoç Samsun Volvo Yetkili Satıcı ve Servis

4/5 based on 8 reviews

Contact Otokoç Samsun Volvo Yetkili Satıcı ve Servis

Address :

Samsun-Trabzon Karayolu 10.km, 55330 Tekkeköy/Samsun, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.otokoc.com.tr/
Categories :
City : Tekkeköy/Samsun

Samsun-Trabzon Karayolu 10.km, 55330 Tekkeköy/Samsun, Turkey
B
Bülent Güler on Google

Kaliteli ve iyi hizmet almak isteyen herkes buraya gidebilir
Anyone who wants to get quality and good service can go here
İ
İbrahim Özkaya on Google

Hizmet iyi bekleme süresi normal. Bekleme salonları güzel. Tek sıkıntı sehir merkezi ne uzaklığı ve ulaşım sıkıntısı.
Service good waiting time is normal. The waiting rooms are nice. The only problem is the distance to the city center and the shortage of transportation.
C
Coşkun Kılıç on Google

Sıfır araç departmanında bulunan Recep beye çok teşekkür ederim. Güler yüzlü, yardım sever ve gayretli çabası ile severek bindiğimiz Volvomuza sahip olduk.
I would like to thank Mr. Recep in the new vehicle department. We got our Volvo, which we love to ride, thanks to its friendly, helpful and diligent efforts.
H
Handsome Hakan on Google

Volvo marka tamam ama baiye gittim araçlara satış fiyatı yazmışlar araç yok ve fiyat belli degil diyor insan soramadan edemiyor ozaman üzerinde fiyat etiketi niye ar
Volvo brand is ok, but I went to the dealer, they wrote the sales price for the vehicles, they say there is no vehicle and the price is not clear, one can't help but ask why is the price tag on it?
b
bilal çekiç on Google

On numara müthiş bir ilgi alaka özellikle müşteri temsilcisi Onur bey Ford markasini sevdiren servis
Number ten is a great interest, especially Mr. Onur, the customer representative. Service that makes Ford brand popular.
G
Gökhan Bilgin on Google

Müşteri temsilcisi Hasan Bey çok sıcak kanlı ve çok yardımcı. Bayi gayet temiz çalışanlar güler yüzlü.
Customer representative Hasan Bey is very friendly and helpful. The dealer is very clean, the employees are smiling.
S
Sercan Erdem on Google

Aracımı servise getirmiştim servis danışmanları gayet güler yüzlü olarak karşıladı ve ilgelendi sorduğum her konuda beni aydinlattilar
I brought my vehicle to the service, the service consultants greeted me with a very friendly smile and cared, they enlightened me on every issue I asked.
L
Lokman Çetin on Google

Nope

Write some of your reviews for the company Otokoç Samsun Volvo Yetkili Satıcı ve Servis

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *