Moda Dilruba

4/5 based on 8 reviews

Contact Moda Dilruba

Address :

Behzat Blv. No:191, 60100 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +988777
Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

Behzat Blv. No:191, 60100 Tokat Merkez/Tokat, Turkey
F
Furkan Karakaş on Google

M
Meryem Dogan on Google

istegram hesabiniz var mi yaziyorum cvp veren yok
Do you have a requestgram account?
E
Elif Özgürbüz on Google

?????
H
Hüdanur KARAMAN on Google

Çok memnun kaldım. Çok ilgili ve Güler yüzlüler. Gelinlik ve nişanlıkları da oldukça hesaplı. Her şey için teşekkür ederim?
I was very satisfied. They are very concerned and friendly. Wedding dresses and engagement parties are also very affordable. Thank you for everything?
Ş
ŞEYMA NUR ŞIK on Google

gelinlik modellerini çok beğendiğim bir mağaza çok fazla çeşitleri var
A store that I like very much wedding dress models, they have a lot of varieties
A
Aysel Bicer on Google

Gelinliği alalı bir seneyi geçti, pandemi yüzünden düğünü ertelenmiştik,bu zamana kadar toplamda 3 kere giydim gelinliği. Birkaç ay önce tadilat işlemleri İçin gelinliği giydim, 12 temmuzda kinam vardı, tadilatın o zamana kadar bitmesi lazimken ne gelinliğin ucu kesilmiş, ne tadilatları yapılmış. Fermuarın arkası saçma sapandı,balon kol olan kısmın omuz uçlarına lastik takılsın dedim, iple öylesine dikilmiş. Her şeyi geçtim seçtigim duvak yerine kirden rengi kararmış, arta kalan tülden yapılmış bişi yolladınız! Ve benim kınama iki gün kala oldu bunlar. Ekstradan bulunduğum ilde gelinlikciye tadilat yaptırdık 500 TL ye, 250 TL ye de duvak kiraladık. Sizin yüzünüzden kınadan bir gün önce bunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Kesinlikle kimseye önermiyorum, hiç profesyonel değilsiniz. 3 kere giydim o gelinliği, hepsinde tarlatani giydirdiniz sonra gelinliği. Bu gelende tarlatan dikilmişti. Aynı gelinlik bile değil bence, herkes farklı durduğunu söylüyor çünkü. Hatanızı da kabul edip çözmek yerine, saçma sapan yeminler edip durdunuz. Çözüm odaklı olmadığınız sürece kaybetmeye mahkumsunuz, böyle işletme olmaz. Soruna çözüm bulmaktan haberiniz yok, gönderdiğiniz gelinliği bir kontrol edin önce. Yeminler etmen benim problemimi çözmedi, 750 TL masrafa sebep oldu. Gerekli yerlere şikayet edeceğim.
It has been a year since the wedding dress was bought, the wedding was postponed due to the pandemic, so far I have worn the wedding dress 3 times in total. I wore the wedding dress for renovations a few months ago, I had a wedding dress on July 12. While the renovation had to be finished by that time, neither the tip of the wedding dress was cut nor any repairs were made. The back of the zipper was ridiculous, I said to put rubber on the shoulder ends of the part that is the balloon sleeve, it was just sewn with a thread. I passed everything, instead of the veil I chose, you sent me a piece of tulle that was darkened by dirt! And this happened two days before my condemnation. We had the wedding dress shop repaired in the province where I was from, and rented a veil for 500 TL and 250 TL. We had to deal with these the day before the henna because of you. I definitely do not recommend it to anyone, you are not a professional at all. I wore that wedding dress 3 times. It was planted in the field this time. I don't think it's even the same wedding dress, because everyone says it looks different. Instead of admitting and resolving your mistake, you kept making absurd promises. Unless you are solution-oriented, you are doomed to lose, such a business does not exist. You do not know how to find a solution to the problem, check the wedding dress you sent first. Taking oaths did not solve my problem, it cost 750 TL. I will complain where necessary.
M
Moda Kuruz on Google

Gelinliği alana kadar bindallı çiçek vs. hangisini seçerseniz seçin kiralaması ücretsiz olacak denmişti. Gelinliğin ücretini ödedikten sonra hem bindallı kiralamaya hem çiçeğe ücret istediler bu iş ahlakına sığar mı yorum size kalmış.. bunu bilerek gidin
Until you buy the wedding dress, bindallı flower etc. It was said that whichever you choose, it will be free to rent. After paying the price of the wedding dress, they demanded a fee for both the bindallı rental and the flower. It's up to you to comment if it fits their business ethic.. go knowing this.
B
Buse Nazan Karakaş on Google

Tokattaki en iyi gelinlikçi net hem ilgi olarak hemde tasarım olarak 2 bindallı bir nişanlik birde gelinlik giydim hepsi birbirinden güzeldi ve oldukça farklıydı hayalimdeki gelinliği gösterdim aynısını benim için dikti ve tasarımı zor bir gelinlikti her giydiğim olay oldu o yüzden hayatımda verdiğim en doğru karar Dilruba moda nın modellerini giymekti çoookça teşekkür ediyorum Fatma ablama ?❤️❤️?
The best wedding dressmaker in Tokat net, both as an interest and a design, I wore an engagement wedding dress with 2 bindals, they were all beautiful and quite different from each other, I showed my dream wedding dress, she sewed the same for me and it was a difficult wedding dress to design every time I wore it, so the best decision I made in my life was Dilruba fashion. thank you sooo much to my sister Fatma ?❤️❤️?

Write some of your reviews for the company Moda Dilruba

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *