Mng Kargo - Topçam

2.9/5 based on 8 reviews

Contact Mng Kargo - Topçam

Address :

Orhangazi Cd. No:144/C, 60255 MERKEZ/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.mngkargo.com.tr/
Categories :
City : Merkez/Tokat

Orhangazi Cd. No:144/C, 60255 MERKEZ/Tokat, Turkey
H
HALİL İBRAHİM ÖZENİR on Google

Kargo sabah 08:30 da şubede saat 14:30 olmuş dağıtıma çıkarılamadı gittim şubeye yüzü muşmula satan başörtülü kıza diyorum neden dağitıma çıkartmadınız diye bana cevabı 3 gün teslim etme süreleri varmış ? sen bu kafayla bu çağda o şubeye kilidi vurdurursun.Yarın bölgeyi arayacağım.
The cargo was at the branch at 08:30 in the morning, it was 14:30, I went to the branch, I went to the branch, I said to the girl with the headscarf selling medlars, the answer was 3 days to deliver the answer to me ? you will have that branch hit the lock in this age with your head. I will call the region tomorrow.
M
Murat Tekin on Google

BU ELEMANLAR TAM BİR YALANCI DAĞITIMA ÇIKMIŞMIŞ KARGO ALICI ADRESTE BULUNAMAMIŞMIŞ EVE GETİRMEDEN ADRESTE BULUNAMADI DİYE NOT DÜŞÜYORLAR ONLAR GETİRMEYECEK SEN GİDİP ALACAKSIN BÖYLE REZİLLER
THESE ELEMENTS WERE A FULL FAKE DISTRIBUTION, THE CARGO WAS NOT FOUND AT THE ADDRESS AND THE RECIPIENT CANNOT BE FOUND AT THE ADDRESS. THEY DON'T FIND THE ADDRESS BEFORE BRINGING IT HOME, THEY DON'T BRING IT, YOU WILL GO AND GET IT SUCH
F
Fatma Özdemir on Google

Almusa bile dağıtıma gelmiyor bunu geçtim numarası doğru değil başka alakasız biri açıyor , 2. Numarayı aradığımız da müşteri hizmetlerine ulaşırsak ne büyük bir şans.
Even if it is received, it does not come to the distribution, I passed it, the number is not correct, another unrelated person picks it up, what a chance if we reach customer service when we call the 2nd number.
F
Faik BAŞ on Google

Tokatin bütün esnafları mi böyle yoksa benim gittiklerim mi anlamadım. Tüm şubeler telefona cevap verirken buranın müşteri olmamasına rağmen yoğunluk var demesi. Gelen siparişi dağıtıma çıkarmadan iade etmeleri de cabası. Tokatin en vurdum duymaz şubesi.
I did not understand whether all the tradesmen of Tokat are like this or if it is the ones I went to. When all branches answer the phone, they say that there is a crowd even though there are no customers. Not to mention that they return the incoming order without taking it out for distribution. The most unbelievable branch of Tokat.
S
Sevgi Çiğdem Sarı on Google

Şikayetçiyim arkadaş 15 dakika önce aramış sabah aradım diyor 3-4 defa diyor bide kargonuz hafif gelip şubeden kendiniz alın böyle mi olur aldığınız para helal mi ? Hiç bir isbirlikciliği yapılmaması gerekir. Kargmuzu kendimiz teslim alacaksak sizin Orada çalışmaya hiç gereğiniz yok sayin Muharrem bey neresi gerekirse şikayette bulucagim.
I'm a complainant, friend called 15 minutes ago, says I called in the morning, says 3-4 times, your cargo is light, pick it up from the branch yourself. There should be no collaboration whatsoever. If we are going to take our cargo ourselves, you have no need to work there, Mr. Muharrem, I will file a complaint wherever necessary.
R
Riza Çiçek on Google

Noemal
S
Sonuga Adedapo on Google

Very friendly customer service.
s
serhat bas on Google

Good

Write some of your reviews for the company Mng Kargo - Topçam

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *