MH Mehmet Dür İnşaat

3.3/5 based on 8 reviews

Contact MH Mehmet Dür İnşaat

Address :

Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi Büyükkeçeciler Sokak, No:81/E, 42070 Selçuklu/Konya, Turkey

Phone : 📞 +97797
Website : http://www.mhdurinsaat.com/
Categories :
City : Selçuklu/Konya

Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi Büyükkeçeciler Sokak, No:81/E, 42070 Selçuklu/Konya, Turkey
I
Isa Ure on Google

M
Muhammet Ali Eser on Google

E
Erhan Aksaray on Google

H
Hüdaverdi ÜSTÜN on Google

M
Mer Sin on Google

Berbat
Wretched
Y
Yalçın A. on Google

İlgi alaka güzel....
Interest is good ....
Z
Ziya Baldi on Google

Bulutları çok seviyorum muhteşem görüntü seyretmek lazım
I love the clouds so much, you have to watch the magnificent view
N
Nihal Oran on Google

Merhaba mehmet amca biz seni ziyaret ettik nişanlım la..duolex bir ev kiralamak ve sonradan almak içindi.. önce tamam dedin..sonra kafan karıştı galiba başka birine verdin..bize sanki inanmadın.. evleninceye kadar o evde yaşayacağız sandin..oysa ki biz sadece eşyalar için ve evi begendigimiz için kacirmamak adına erken tutmayı düşünmüştük.. O evde oturmuş olsaydim yada bize inanmış olsaydın.. sana ömrümde dua edecektim..ve sende yetim duası almış olacaktın.. yüzlerce ev de yapsan benim duam ağır başardı.. size kızdım.. ama asla sizin bizi yargiladiginiz gibi yargılamadım sizi..basarilar mehmet amca..
Hello, Uncle mehmet we've visited you my fiancee la..duolex to buy a house and buy it later .. say ok before you say you're confused then you give it to someone else you did not believe us ... we will live in that house until we get married. We only thought to keep things early for things and not to avoid the house because we liked the house. If I had lived in that house or you believed in me ... I would pray for you in my life, and you would have taken an orphan's prayer. but I never judged you as you are judging me.

Write some of your reviews for the company MH Mehmet Dür İnşaat

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *