Makro Lastik

4.5/5 based on 2 reviews

About Makro Lastik

Makro Lastik 1996 yılında Reşat GÜÇYETMEZ tarafından kurulmuş olup kuruluşundan günümüze kadar hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Firmamız Otomotiv yedek parça sektörüne yön vermek, bu pazarın yenilikçi ve gelişimci bir öncüsü olmak için yola çıkmıştır.

Contact Makro Lastik

Address :

Yavuz Acar Cd. No: 90-A, 05100 Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +998
Website : http://www.makrolastik.com/
Categories :
City : Amasya Merkez/Amasya

Yavuz Acar Cd. No: 90-A, 05100 Amasya Merkez/Amasya, Turkey
y
yaşar yerlikaya on Google

f
ferhat karaşahin on Google

İlgili firma ancak çok yoğun.
The company concerned is very busy.

Write some of your reviews for the company Makro Lastik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *