Kümbetova Forum

4.3/5 based on 3 reviews

About Kümbetova Forum

Aydıncık

----------------  A Y D I N C I K  ----------------

Uzun süreden beri sanal dünyada Aydıncık'ın tanıtımı için çeşitli projeler geliştirmeyi istedik. Ve kısmide olsa Aydıncık'ı dünyaya açma ve tanıtma yolunda sosyal paylaşım siteleri üzerinden birçok içerik paylaşımında bulunduk. İlçemizi daha iyi nasıl tanıtırız , nasıl daha fazla insana ulaşabiliriz diye düşündüğümüz an, daha profesyonel bir imaja bürünerek altyapısını kendimizin sağlayacağı bir sisteme geçmeyi planladık.

Bir plan sürecinin ardından hem hemşerilerimizi ve Aydıncık sevdalılarını bir araya getirmek, hem de Aydıncık'ın tanıtımı için elele verip hep birlikte bir şeyler yapabilme adına bir sanal platform kurma kararı verdik.

Sıra gelmişti platformumuza isim bulmaya. Çeşitli istişarelerde bulunarak Aydıncık'ın toplam toprağı olan 375 km2yi kapsayan ve bütünleştiren mevki ismi KÜMBETOVA'yı kullanmaya karar verdik.15 günlük altyapı ve tasarım çalışmalarının ardından 23 Kasım 2011 itibariyle www.kumbetova.net alan adıyla yayın hayatına merhaba dedik.Yaklaşık bir yıllık yayın hayatından sonra alan adımızı www.kumbetova.com şeklinde değiştirerek bugünlere geldik.

O günden bugüne sadece Aydıncık'la ilgili değil Yozgat'ın ilçelerinden, kasabalarından, köylerinden haberler, resimler, videolar, ve güncel içerikler paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz, paylaşmaya devam da edeceğiz.Tüm Yozgat'ımızı kucakladık forumumuzda. Çünkü biz YOZGAT'ı seviyoruz ...

Site Yönetimi


www.kumbetova.com/net/org

YOZGAT'IN VE AYDINCIK'IN PAYLAŞIM PLATFORMU

Contact Kümbetova Forum

Address :

No:, Çekerek Cd. No:66, 66510 Aydıncık/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +987
Website : http://www.kumbetova.com/
Categories :
City : Aydıncık/Yozgat

No:, Çekerek Cd. No:66, 66510 Aydıncık/Yozgat, Turkey
K
Koksal Atik on Google

C
CİCİM AVM on Google

Güzel memleketim
My beautiful hometown
M
Muhammet Demir on Google

Adını ovadan almış güzel, şirin bir firma.
Named after the beautiful has received from the plains, a charming company.

Write some of your reviews for the company Kümbetova Forum

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *