KOMBİ CENTER

4.9/5 based on 7 reviews

Contact KOMBİ CENTER

Address :

Müftülük Cd. No:14, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Categories :
City : Merzifon/Amasya

Müftülük Cd. No:14, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey
T
Tacettin Kaya on Google

A
Arif Yılmaz on Google

A
ABDULLAH YÜCESOY on Google

Çok nezih kaliteli bir ofis
Very decent quality office
S
Saim SÖZEN on Google

Kaliteli malzeme. Kaliteli hizmet.
Quality material. Quality service.
B
Berkay Akalin on Google

Tüm kombi ve ekipmanlarını uzman kadrosu ile bulabileceğiniz bir işyeri
All of the combi boiler and equipment can be found in a workplace with expert staff
E
Emre Sarıtaş on Google

Kombi adına her şey var. Fiyat kalite performansı çok yüksek
There's everything for the combi. Price quality performance very high
T
Tahsin Kara on Google

Verdiğim 6 adet Demirdöküm panel pulus radyatör petekler verdiğim ölcülere Göre geldi teşekkür ederim kombi centere okuduğum yorum lari görünce teretutettim ettim, gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz, verebilirler verdiklerini siparişleri telefon la görüşüp öyle versinler ,ceva locistike tesekkur ederim kusursuz hizmet hizmet vermektedir telefonla bilgilendiriyorlar
The 6 pieces of Demirdöküm panel pulus radiator cores I gave came according to the measurements I gave, thank you, I hesitated when I saw the comments I read to the boiler center, you can shop with peace of mind, they can give their orders by phone, thank you to Ceva Locistik, they provide excellent service by phone.

Write some of your reviews for the company KOMBİ CENTER

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *