Kartepe Çiçekçilik

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Kartepe Çiçekçilik

Address :

Maşukiye Mahallesi Mille Egemenlik Caddesi, Pazaryeri yanı No:12, 41195 Kartepe/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +9979
Website : http://www.kartepecicekcilik.com/
Opening hours :
Monday 8:30AM–9PM
Tuesday 8:30AM–9PM
Wednesday 8:30AM–9PM
Thursday 8:30AM–9PM
Friday 8:30AM–9PM
Saturday 8:30AM–9PM
Sunday 8:30AM–9PM
Categories :
City : Kartepe/Kocaeli

Maşukiye Mahallesi Mille Egemenlik Caddesi, Pazaryeri yanı No:12, 41195 Kartepe/Kocaeli, Turkey
F
Füsun Çengelköy on Google

İlgi alaka üst seviyede. Çeşit çok fazla. Onur zaten ziraat mühendisi. İstediğiniz bilgiyi alabilirsiniz . Fiyatlar uygun . Park sorunu yok . Çay da var
Interest and relevance is at the top level. The variety is huge. Onur is already an agricultural engineer. You can get the information you want. Prices are affordable. There is no parking problem. There is also tea
E
Emre Barış on Google

Gayet ilgili ve çok çeşitli ürün bulunduran bir firma. Düşünmeden bahçeniz için ne gerekiyorsa alabilirsiniz.
It is a company with a wide variety of products. You can buy whatever you need for your garden without thinking.
A
Aaron on Google

Güzel bir yer. Her türden çiçek bulmak mümkün.
A nice place. It is possible to find all kinds of flowers.
g
gazi avcı on Google

Herkese tavsiye ederim her çeşit bitki satılmakta olup fiyatları gayet makul dur tavsiye ederim
I recommend it to everyone, all kinds of plants are sold and the prices are very reasonable, I recommend
T
Tuba Demir on Google

Bol çeşitli var ama fiyat bana biraz yüksek geldi..
There is a lot of variety, but the price seemed a little high to me..
D
Durak Tantuni on Google

Gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz fiyatlar makul ilgi alaka fevkalade guzel
Thank you for your interest, the prices are reasonable, the interest is exceptionally nice.
H
Hasan Üzer on Google

Gayet açıklayıcı bilgiler veriyor. İlgili ve bilgili bir işletme 30 cm yükseklikte saksı içinde mandalina ağacında toplamda 8 tane mandalina vardı. Başka da birşey söylemeye gerek yok
It gives very explanatory information. A relevant and knowledgeable business had a total of 8 tangerines on the tangerine tree in a 30 cm high pot. No need to say anything else
M
MUTFAGİMDAN LEZZET on Google

Garden Center demek daha doğru.. Çok tecrübeliler. Ziraat mühendisleri var. Ağaç, çiçek, fide, saksı, toprak, vitamin her şeyi bulabilirsiniz. Yerleri Maşukiye Merkezde aramadan bulunuyor.
It would be more correct to say Garden Center. They are very experienced. There are agricultural engineers. You can find everything from trees, flowers, seedlings, pots, soil, vitamins. The places are located in Maşukiye Center without searching.

Write some of your reviews for the company Kartepe Çiçekçilik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *